محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

کفایه الموحدین فی عقائد الدین (7 جلدی)

5% of 100
از 1 رای
رای دهید
کفایه الموحدین فی عقائد الدین (7 جلدی) مؤلف: آیت الله حاج سید اسماعیل طبرسی نوری کتاب کفایه الموحدین مرحوم طبرسی نوری در 7 جلد به زیور طبع آراسته شده است که دو جلد نخست آن حول مباحث توحید، عدل و نبوت، جلد سوم، چهارم و پنجم به مبحث امامت و دو جلد پایانی نیز به بحث معاد پرداخته است. مرحوم طبرسی در مقدمه، ضمن تاکید بر اهمیت مباحث اعتقادی، نبودن کتابی که خالی از دو سوی منفی اطناب و اجمال باشد را دلیل تالیف کتاب خود برمی شمرد و سپس با بیان دلایلی تحصیل معرفت را واجب دانسته و با بحث از معرفت الله تعالی دفتر بیان اعتقادات را می گشاید. باب اول با عنوان «در اثبات صانع و صفات ثبوتیه و سلبیله او» نام می گیرد که در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل اول در اثبات وجود صانع تعالی، فصل دوم در صفات ثبوتیه و اقسام آن، فصل سوم در صفات فعلیه و فصل چهارم در صفات تنزیهی خداوند متعال تدوین یافته است. باب دوم کتاب اختصاص به مبحث «عدل» دارد و معنای آن با استناد به برخی روایات، رفع اتهام از خداوند متعال بیان می شود. باب سوم از کتاب به بحثی مختصر از نبوت پرداخته و در فصل اول آن به اثبات نبوت مطلقه پرداخته می شود. در فصل دوم شرایط نبی مورد نظر قرار میگیرد و در این مسیر تفاوت معجزه و سحر و نظایر آن مذکور می افتد و بر عصمت انبیا تاکید بیشتری نسبت به سایر شروط دیده می شود. در فصل سوم نیز به بیان نحوه علم و صدق نبوت انبیا پرداخته میشود. در فصل چهارم که فصل پایانی این باب است به نبوت خاصه پرداخته و معجزه بودن قرآن و وجود اعجاز آن مدنظر قرار میگیرد. باب چهارم از کتاب که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده و سه جلد از هفت جلد را شامل می شود مبحث امامت است. این باب مشتمل بر مقدمات، فصول و یک خاتمه است. باب پنجم و پایانی کتاب که دو مجلد آخر را به خود اختصاص داده مربوط به موضوع «معاد» است. مولف این باب را نیز مشتمل بر مقدمات و فصول و خاتمه قرار داده است.
قیمت: 450,000 تومان
قیمت برای شما: 382,500 تومان
از همین مؤلف

کفایه الموحدین فی عقائد الدین (7 جلدی) مؤلف: آیت الله حاج سید اسماعیل طبرسی نوری کتاب کفایه الموحدین مرحوم طبرسی نوری در 7 جلد به زیور طبع آراسته شده است که دو جلد نخست آن حول مباحث توحید، عدل و نبوت، جلد سوم، چهارم و پنجم به مبحث امامت و دو جلد پایانی نیز به بحث معاد پرداخته است. مرحوم طبرسی در مقدمه، ضمن تاکید بر اهمیت مباحث اعتقادی، نبودن کتابی که خالی از دو سوی منفی اطناب و اجمال باشد را دلیل تالیف کتاب خود برمی شمرد و سپس با بیان دلایلی تحصیل معرفت را واجب دانسته و با بحث از معرفت الله تعالی دفتر بیان اعتقادات را می گشاید. باب اول با عنوان «در اثبات صانع و صفات ثبوتیه و سلبیله او» نام می گیرد که در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل اول در اثبات وجود صانع تعالی، فصل دوم در صفات ثبوتیه و اقسام آن، فصل سوم در صفات فعلیه و فصل چهارم در صفات تنزیهی خداوند متعال تدوین یافته است. باب دوم کتاب اختصاص به مبحث «عدل» دارد و معنای آن با استناد به برخی روایات، رفع اتهام از خداوند متعال بیان می شود. باب سوم از کتاب به بحثی مختصر از نبوت پرداخته و در فصل اول آن به اثبات نبوت مطلقه پرداخته می شود. در فصل دوم شرایط نبی مورد نظر قرار میگیرد و در این مسیر تفاوت معجزه و سحر و نظایر آن مذکور می افتد و بر عصمت انبیا تاکید بیشتری نسبت به سایر شروط دیده می شود. در فصل سوم نیز به بیان نحوه علم و صدق نبوت انبیا پرداخته میشود. در فصل چهارم که فصل پایانی این باب است به نبوت خاصه پرداخته و معجزه بودن قرآن و وجود اعجاز آن مدنظر قرار میگیرد. باب چهارم از کتاب که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده و سه جلد از هفت جلد را شامل می شود مبحث امامت است. این باب مشتمل بر مقدمات، فصول و یک خاتمه است. باب پنجم و پایانی کتاب که دو مجلد آخر را به خود اختصاص داده مربوط به موضوع «معاد» است. مولف این باب را نیز مشتمل بر مقدمات و فصول و خاتمه قرار داده است.

مشخصات کلی
انتشارات رسالت
تعداد صفحه 4220
زبان فارسی
شابک 9789646838802
قطع کتاب وزیری
مؤلف آیت الله حاج سید اسماعیل طبرسی نوری
نوع جلد سلفون
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • کفایه الموحدین فی عقائد الدین (7 جلدی)
  • 382,500 تومان
  • کفایه الموحدین فی عقائد الدین (7 جلدی)
  • 382,500 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5