محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1399/07/30
قیمت کل سفارش 128,200 تومان
وضعیت پرداخت شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
ترجمه و شرح جواهر البلاغه (جلد دوم - بیان و بدیع) 1 34,200 34,200
OXFORD Elementary Learners DICTIONARY 1 56,000 56,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته عربی (1 و 2) 1 21,000 21,000