محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

شرح مکاسب (جلد 1)

شرح مکاسب (جلد 1) نويسنده: علی محمدی خراسانی شرح تفصیلی و تحلیلی از مسائل کتاب گرانسنگ المکاسب شیخ انصاری است. شارح با نقل عبارت کوتاهی از متن با عنوان «قوله» به تبیین مجملات متن و شرح اقوال فقیهان پرداخته است. در جلد اول بخشی از آداب تجارت و کسبهای حرام معرفی و مبانی و مستندات هر موضوع به تفصیل بررسی شده است. شیخ انصاری مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم کرده و مصادیق هر نوع را توضیح داده است. اکتساب به اعیان نجسه، بیع المسوخ، بیع کلاب، آلات لهو، آلات قمار، تطفیف و تنجیم از مسائلی است که در این جلد و احکام هر کدام بحث شده است.
قیمت: 64,000 تومان
قیمت برای شما: 57,600 تومان
از همین مؤلف

شرح مکاسب (جلد 1) نويسنده: علی محمدی خراسانی شرح تفصیلی و تحلیلی از مسائل کتاب گرانسنگ المکاسب شیخ انصاری است. شارح با نقل عبارت کوتاهی از متن با عنوان «قوله» به تبیین مجملات متن و شرح اقوال فقیهان پرداخته است. در جلد اول بخشی از آداب تجارت و کسبهای حرام معرفی و مبانی و مستندات هر موضوع به تفصیل بررسی شده است. شیخ انصاری مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم کرده و مصادیق هر نوع را توضیح داده است. اکتساب به اعیان نجسه، بیع المسوخ، بیع کلاب، آلات لهو، آلات قمار، تطفیف و تنجیم از مسائلی است که در این جلد و احکام هر کدام بحث شده است.

مشخصات کلی
انتشارات دار العلم
تعداد صفحه 606
زبان فارسی-عربی
شابک 9789647686112
قطع کتاب وزیری
مؤلف علی محمدی خراسانی
موضوع نقد و تفسیر
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • شرح مکاسب (جلد 1)
  • 57,600 تومان
  • شرح مکاسب (جلد 1)
  • 57,600 تومان