محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

حیات ذهن جلد دوم ( اراده)

% of 100
کتاب حیات ذهن جلد دوم (اراده) نویسنده: هانا آرنت هانا آرنت «اندیشمند آلمانی» در جلد اول کتاب حیات ذهن به بررسی قوه تفکر پرداخت و کارش را با کاویدن در حیطه نظر و قوای ذهن آغاز کرد. اینک او در این کتاب به بررسی قوه اراده و همچنین مسئله اختیار انسان پرداخته است. آرنت در جلد دوم حیات ذهن با اراده سر و کار دارد که در کنار تفکر و داوری، به تعبیری، رکنی از جمهوری قوای اوست. نویسنده می‌کوشد در قالب چهار بخش، جایگاه این قوه در تاریخ فلسفه و فکر، رویکردهای گوناگونی که قوه اراده به خود دیده است و نسبت آن با سایر قوای ذهن را بکاود و از چندوچون اهمیت این قوه در حیات ذهن پرده بردارد. خواندن کتاب حاضر به ویژه با توجه این که کمتر نوشته مهمی درباره موضوع مورد بحث به زبان فارسی در دست است می‌تواند مجالی مغتنم برای اندیشیدن و باز اندیشیدن به اراده فراهم کند. همچنین آرنت کوشیده است به پدیدارهایی در این موضوع بپردازد که تا حد چشمگیری زیر پوششی از احتجاج قرار گرفته‌اند که به هیچ روی دلبخواهانه نیست و نباید آن را نادیده گرفت. کتاب حیات ذهن (اراده) از چهار بخش تشکیل شده است: ١-فیلسوفان و اراده ٢-کشف ضمیر آدمی ٣-اراده و خرد و ٤-نتایج که نفی اراده از دید نیچه و هایدگر را مورد واکاوی قرار داده است.
قیمت: 18,000 تومان
قیمت برای شما: 16,200 تومان
از همین مؤلف

کتاب حیات ذهن جلد دوم (اراده) نویسنده: هانا آرنت هانا آرنت «اندیشمند آلمانی» در جلد اول کتاب حیات ذهن به بررسی قوه تفکر پرداخت و کارش را با کاویدن در حیطه نظر و قوای ذهن آغاز کرد. اینک او در این کتاب به بررسی قوه اراده و همچنین مسئله اختیار انسان پرداخته است. آرنت در جلد دوم حیات ذهن با اراده سر و کار دارد که در کنار تفکر و داوری، به تعبیری، رکنی از جمهوری قوای اوست. نویسنده می‌کوشد در قالب چهار بخش، جایگاه این قوه در تاریخ فلسفه و فکر، رویکردهای گوناگونی که قوه اراده به خود دیده است و نسبت آن با سایر قوای ذهن را بکاود و از چندوچون اهمیت این قوه در حیات ذهن پرده بردارد. خواندن کتاب حاضر به ویژه با توجه این که کمتر نوشته مهمی درباره موضوع مورد بحث به زبان فارسی در دست است می‌تواند مجالی مغتنم برای اندیشیدن و باز اندیشیدن به اراده فراهم کند. همچنین آرنت کوشیده است به پدیدارهایی در این موضوع بپردازد که تا حد چشمگیری زیر پوششی از احتجاج قرار گرفته‌اند که به هیچ روی دلبخواهانه نیست و نباید آن را نادیده گرفت. کتاب حیات ذهن (اراده) از چهار بخش تشکیل شده است: ١-فیلسوفان و اراده ٢-کشف ضمیر آدمی ٣-اراده و خرد و ٤-نتایج که نفی اراده از دید نیچه و هایدگر را مورد واکاوی قرار داده است.

مشخصات کلی
انتشارات ققنوس
تعداد صفحه 312
زبان فارسی
شابک 9786002781055
مؤلف هانا آرنت
مترجم مسعود علیا
موضوع فلسفه
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • حیات ذهن جلد دوم ( اراده)
  • 16,200 تومان
  • حیات ذهن جلد دوم ( اراده)
  • 16,200 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5