محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

غایات و مبادی (شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس ابن سینا)

غایات و مبادی (شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس ابن سینا) ابن سینا کتاب «الاشارات و التنبیهات»، اثرِ گرانسنگ فلسفىِ حکیم ابوعلى سینا است که در چندین نمط، نوشته شده است. «نمط ششم» آن درباره «غایات و مبادى» است. گروهى مى‏ گویند: اگر فعلِ خداوند را معلَل به غرض بدانیم مستلزم نیاز است. و دسته‏اى هم مى‏ گویند: اگر معلَل به غرض ندانیم، مستلزم عبث و بیهودگى است. شیخ در نمط ششم گره مشکل را گشوده و مى‏ فرماید: او با توجه به غناى واجب‏ الوجود از ذات مقدس او نفىِ غرضِ زاید بر ذات کرده است. غرضِ حضرت حق، عینِ ذات اوست، او بالذات عاشقِ ذات خویش و به تبعِ ذات، عاشق آثار و مخلوقات خویش است.... اثر حاضر، ترجمه و شرح نمط ششم است که شارح محترم، پیچیدگى‏هاى این موضوع را با قلمى روان براى علاقه‏مندان فلسفه، گشوده است و آنان را با اندیشه‏هاى سینایى آشنا مى‏سازد.
قیمت: 24,000 تومان
قیمت برای شما: 19,200 تومان
از همین مؤلف

غایات و مبادی (شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس ابن سینا) ابن سینا کتاب «الاشارات و التنبیهات»، اثرِ گرانسنگ فلسفىِ حکیم ابوعلى سینا است که در چندین نمط، نوشته شده است. «نمط ششم» آن درباره «غایات و مبادى» است. گروهى مى‏ گویند: اگر فعلِ خداوند را معلَل به غرض بدانیم مستلزم نیاز است. و دسته‏اى هم مى‏ گویند: اگر معلَل به غرض ندانیم، مستلزم عبث و بیهودگى است. شیخ در نمط ششم گره مشکل را گشوده و مى‏ فرماید: او با توجه به غناى واجب‏ الوجود از ذات مقدس او نفىِ غرضِ زاید بر ذات کرده است. غرضِ حضرت حق، عینِ ذات اوست، او بالذات عاشقِ ذات خویش و به تبعِ ذات، عاشق آثار و مخلوقات خویش است.... اثر حاضر، ترجمه و شرح نمط ششم است که شارح محترم، پیچیدگى‏هاى این موضوع را با قلمى روان براى علاقه‏مندان فلسفه، گشوده است و آنان را با اندیشه‏هاى سینایى آشنا مى‏سازد.

مشخصات کلی
انتشارات بوستان کتاب
تعداد صفحه 328
زبان فارسی
شابک 9789640911594
قطع کتاب وزیری
مؤلف ابن سینا
موضوع فلسفه اسلامی
نوع جلد سلفون
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • غایات و مبادی (شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس ابن سینا)
  • 19,200 تومان
  • غایات و مبادی (شرح نمط ششم از کتاب الاشارات و التنبیهات شیخ الرئیس ابن سینا)
  • 19,200 تومان