محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

English Idioms In Use Intermediate

English Idioms In Use Intermediate by: Michael McCarthy and Felicity O'Dell کتاب English in Use Intermediate دارای مفید ترين واژگان و اصطلاحات است.اين کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط به بالا می باشد. به طوری که زبان آموزان با استفاده از اين کتاب صد ها اصطلاح می آموزند. يادگيری اصطلاحات يک زبان به دليل کاربرد و تنوع بی شمار، يکی از زمينه های بسيار دشوار در يادگيری زبان دوم است. اما اين کتاب، اين بخش سخت از يادگيری زبان را چنان سامان يافته و اصولی پيش می برد که زبان آموزان سرآخر می توانند به درک درستی از اصطلاحات گوناگون دست يابند. اين کتاب بيش از هزار اصطلاح را در برگرفته و دارای 60 درس می باشد. هر درس ابتدا اصطلاحاتی را معرفی کرده و سپس تمرين هايی برای نحوه کاربرد انها ارائه می دهد. کتاب به سه بخش تقسيم شده است که بخش نخست به مفاهيم پايه و ماهيت و کاربرد اصطلاحات و بخش دوم به انواع اصطلاحات و بخش سوم نيز به معرفی و تشريح اصطلاحات می پردازد.
قیمت: 10,000 تومان
قیمت برای شما: 9,000 تومان
از همین مؤلف

English Idioms In Use Intermediate by: Michael McCarthy and Felicity O'Dell کتاب English in Use Intermediate دارای مفید ترين واژگان و اصطلاحات است.اين کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط به بالا می باشد. به طوری که زبان آموزان با استفاده از اين کتاب صد ها اصطلاح می آموزند. يادگيری اصطلاحات يک زبان به دليل کاربرد و تنوع بی شمار، يکی از زمينه های بسيار دشوار در يادگيری زبان دوم است. اما اين کتاب، اين بخش سخت از يادگيری زبان را چنان سامان يافته و اصولی پيش می برد که زبان آموزان سرآخر می توانند به درک درستی از اصطلاحات گوناگون دست يابند. اين کتاب بيش از هزار اصطلاح را در برگرفته و دارای 60 درس می باشد. هر درس ابتدا اصطلاحاتی را معرفی کرده و سپس تمرين هايی برای نحوه کاربرد انها ارائه می دهد. کتاب به سه بخش تقسيم شده است که بخش نخست به مفاهيم پايه و ماهيت و کاربرد اصطلاحات و بخش دوم به انواع اصطلاحات و بخش سوم نيز به معرفی و تشريح اصطلاحات می پردازد.

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • English Idioms In Use Intermediate
  • 9,000 تومان
  • English Idioms In Use Intermediate
  • 9,000 تومان