محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ( با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده )

0% of 100
نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ( با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده ) مولف :حسین بستان( نجفی ) در اين اثر، كوشش شده است با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و با رويكردي جامعه‌شناختي، مدلی نظری راجع به ثبات خانواده ساخته و پرداخته شود كه در تبيين بي‌ثباتي نهاد خانواده در دوران معاصر كارايي داشته باشد. رويكرد تبييني اين مدل، ظرفيت پيش‌بيني و سياست‌گذاري را نيز به آن مي‌دهد و به‌علاوه، به دليل ريشه داشتن در مباني ارزشي ديني، از ويژگي‌هاي هنجاري و انتقادي بودن نيز برخوردار است. دو دستاورد اصلی كتاب عبارتند از: 1) دستاورد عام روش‌شناختی و آن ارائة تصویری روشن از مبانی متاتئوریک و روش مدل‌سازي و نظریه‌سازی در علوم اجتماعی بر پایة متون دینی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای پژوهش ديني در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی پیشنهاد شود؛ 2) دستاورد خاص در حوزة جامعه‌شناسی خانواده و آن ساختن مدلي نظری و مبتني بر متون دینی در بارة ثبات خانواده است که به عنوان يك الگو و چارچوب نظری رقيب در برابر نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده قابل ارائه است.
قیمت: 5,800 تومان
قیمت برای شما: 5,200 تومان
از همین مؤلف

نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ( با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده ) مولف :حسین بستان( نجفی ) در اين اثر، كوشش شده است با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و با رويكردي جامعه‌شناختي، مدلی نظری راجع به ثبات خانواده ساخته و پرداخته شود كه در تبيين بي‌ثباتي نهاد خانواده در دوران معاصر كارايي داشته باشد. رويكرد تبييني اين مدل، ظرفيت پيش‌بيني و سياست‌گذاري را نيز به آن مي‌دهد و به‌علاوه، به دليل ريشه داشتن در مباني ارزشي ديني، از ويژگي‌هاي هنجاري و انتقادي بودن نيز برخوردار است. دو دستاورد اصلی كتاب عبارتند از: 1) دستاورد عام روش‌شناختی و آن ارائة تصویری روشن از مبانی متاتئوریک و روش مدل‌سازي و نظریه‌سازی در علوم اجتماعی بر پایة متون دینی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای پژوهش ديني در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی پیشنهاد شود؛ 2) دستاورد خاص در حوزة جامعه‌شناسی خانواده و آن ساختن مدلي نظری و مبتني بر متون دینی در بارة ثبات خانواده است که به عنوان يك الگو و چارچوب نظری رقيب در برابر نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده قابل ارائه است.

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ( با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده )
  • 5,200 تومان
  • نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی ( با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده )
  • 5,200 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5