محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (جلد دوم )، اسلام و حقوق موضوعه

مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (جلد دوم )، اسلام و حقوق موضوعه ارکان جرم مؤلف: دکتر جلال الدین قیاسی - دکتر عادل ساریخانی - دکتر قدرت الله خسروشاهی حقوق جزاي عمومی، در كنار حقوق جزای اختصاصی و آيين دادرسی كيفری، يكی از سه شاخه اصلی دانش «حقوق جزا» به شمار می رود. اين شاخه از حقوق جزا، دربردارنده مباحث مختلفی است كه به‌طور كلی می توان آنها را به دو بخش تقسيم نمود: بخش نخست و عمده حقوق جزای عمومی به بررسی قواعدی می پردازد كه اختصاص به جرم خاصی نداشته و دسته‌ای از جرايم و گاه تمامی آنها را دربرمی گيرد، مانند مباحث مربوط به عناصر عمومی جرم، شرايط مسئوليت كيفری و قواعد حاكم بر مجازات‌ها. بخش ديگر، حاوی نگاهی پسينی به حقوق جزاست و در واقع، نوعی «حقوق‌شناسی كيفری» است كه به منابع حقوق كيفری، ارتباط آن با ساير دانش‌ها، اهداف حقوق كيفری، ويژگي‌های نظام‌های كيفری و ... می پردازد. اسلام به عنوان مكتبی جامع، دربرگيرنده اصول ضروری حيات جمعی و فردی و دارای احكام گسترده كيفری در هر دو بخش حقوق جزای عمومی، به ويژه بخش نخست آن است. كتاب حاضر، از يك سو به شكلی مستقل به قواعد حقوق جزای عمومی از ديدگاه حقوق موضوعه پرداخته و از سويی ديگر، ديدگاه اسلام را در خصوص قواعد مذكور مطرح ساخته است. اين كتاب، در واقع، نگاهی تطبيقی و توامان به فقه و حقوق موضوعه است.
قیمت: 20,000 تومان
قیمت برای شما: 20,000 تومان
از همین مؤلف

مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (جلد دوم )، اسلام و حقوق موضوعه ارکان جرم مؤلف: دکتر جلال الدین قیاسی - دکتر عادل ساریخانی - دکتر قدرت الله خسروشاهی حقوق جزاي عمومی، در كنار حقوق جزای اختصاصی و آيين دادرسی كيفری، يكی از سه شاخه اصلی دانش «حقوق جزا» به شمار می رود. اين شاخه از حقوق جزا، دربردارنده مباحث مختلفی است كه به‌طور كلی می توان آنها را به دو بخش تقسيم نمود: بخش نخست و عمده حقوق جزای عمومی به بررسی قواعدی می پردازد كه اختصاص به جرم خاصی نداشته و دسته‌ای از جرايم و گاه تمامی آنها را دربرمی گيرد، مانند مباحث مربوط به عناصر عمومی جرم، شرايط مسئوليت كيفری و قواعد حاكم بر مجازات‌ها. بخش ديگر، حاوی نگاهی پسينی به حقوق جزاست و در واقع، نوعی «حقوق‌شناسی كيفری» است كه به منابع حقوق كيفری، ارتباط آن با ساير دانش‌ها، اهداف حقوق كيفری، ويژگي‌های نظام‌های كيفری و ... می پردازد. اسلام به عنوان مكتبی جامع، دربرگيرنده اصول ضروری حيات جمعی و فردی و دارای احكام گسترده كيفری در هر دو بخش حقوق جزای عمومی، به ويژه بخش نخست آن است. كتاب حاضر، از يك سو به شكلی مستقل به قواعد حقوق جزای عمومی از ديدگاه حقوق موضوعه پرداخته و از سويی ديگر، ديدگاه اسلام را در خصوص قواعد مذكور مطرح ساخته است. اين كتاب، در واقع، نگاهی تطبيقی و توامان به فقه و حقوق موضوعه است.

مشخصات کلی
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحه 354
زبان فارسی
سال انتشار 1391 ه‍ ش
قطع کتاب وزیری
مؤلف دکتر جلال الدین قیاسی - دکتر عادل ساریخانی - دکتر قدرت الله خسروشاهی
موضوع حقوق
نوبت چاپ 3
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (جلد دوم )، اسلام و حقوق موضوعه
  • 20,000 تومان
  • مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (جلد دوم )، اسلام و حقوق موضوعه
  • 20,000 تومان