محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

تاریخ زبان فارسی

0% of 100
تاریخ زبان فارسی کد کتاب: 105 مؤلف: دکتر محسن ابوالقاسمی شرح : اين كتاب برای دانشجويان دوره كارشناسی رشته زبان و ادبيات فارسی در درس «تاريخ زبان فارسی» و دانشجويان رشته‌های زبانهای باستانی ايران و زبان‌شناسی همگانی تهيه شده است؛ افزون بر آن، ساير علاقه‌مندان به زبان فارسی و همچنين كسانی كه خواهان به دست آوردن اطلاعاتی درباره تاريخچه و تحول زبان فارسی هستند می توانند از آن سود جويند. چكيده : كتاب «تاريخ زبان فارسی»، در روايتی مختصر و مفيد تاريخ زبانهای ايرانی را از دوره باستان تا دوره نو دنبال می كند و نمونه‌هایی از زبان فارسی باستان و میانه با خط همان زمان همراه با آوانویسی و برگردان امروزی آورده شده‌ است. اين كتاب در سه بخش تأليف شده است: بخش اوّل كتاب به زبان فارسی در دوره باستان - كه از ورود ايرانيان به ايران، در حدود هزاره اول پيش از ميلاد مسيح، آغاز می شود و با سقوط هخامنشيان پايان می يابد - اختصاص يافته است. بخش دوم كتاب به زبان فارسی در دوره ميانه - كه از سقوط هخامنشيان شروع می شود و تا تأسيس دولت صفاری ادامه می يابد - تخصيص يافته است. بخش سوم كتاب، به دوره نو - كه از تأسيس دولت صفاری آغاز می شود و تاكنون ادامه می يابد - اختصاص داده شده است. در هر بخش به گونه‌های زبان ايرانی و فارسی، ويژگيهای دستوری، الفبا، واژگان و شعر توجه شده و نمونه‌هايی از اشعار و نوشته‌ها به همراه ترجمه ارائه گرديده است. در پايان كتاب، فهرستی از واژه‌های فارسی آورده شده است كه صورتهای كهن آنها در متنهای برگزيده شده اين كتاب به كار رفته است. فهرست : - يادداشت - شرح نشانه‌های الفبايی - بخش اول: زبان فارسی در دوره باستان - فصل اول: زبانهای هندی و اروپايی - فصل دوم: ايران باستان - فصل سوم: زبانهای ايرانی باستان - فصل چهارم: ويژگيهای دستوری ايرانی باستان - فصل پنجم: الفبا در دوره باستان - فصل ششم: واژگان زبانهای باستانی ايران - فصل هفتم: شعر و وزن آن در ايرانی باستان - فصل هشتم: نمونه‌هايی از نوشته‌های باستانی - بخش دوم: زبان فارسی در دوره ميانه - فصل اول: ايران ميانه - فصل دوم: زبانهای ايرانی ميانه - فصل سوم: الفبا در ايران ميانه - فصل چهارم: ويژگيهای دستوری زبانهای ايرانی ميانه غربی - فصل پنجم: واژگان ايرانی ميانه غربی - فصل ششم: حرف‌نويسی و آوانويسی نوشته‌های ايرانی ميانه غربی - فصل هفتم: نمونه‌هايی از نوشته‌های ايرانی ميانه غربی - فصل هشتم: شعر در ايرانی ميانه غربی - بخش سوم: زبان فارسی در دوره نو - فصل اول: ايران نو - فصل دوم: زبانهای ايرانی نو - فصل سوم: ويژگيهای دستوری فارسی دری - فصل چهارم: واژگان فارسی دری - فصل پنجم: وزن شعر در فارسی دری - فصل ششم: الفبای فارسی دری - فهرست واژه‌های فارسی
قیمت: 24,000 تومان
از همین مؤلف

تاریخ زبان فارسی کد کتاب: 105 مؤلف: دکتر محسن ابوالقاسمی شرح : اين كتاب برای دانشجويان دوره كارشناسی رشته زبان و ادبيات فارسی در درس «تاريخ زبان فارسی» و دانشجويان رشته‌های زبانهای باستانی ايران و زبان‌شناسی همگانی تهيه شده است؛ افزون بر آن، ساير علاقه‌مندان به زبان فارسی و همچنين كسانی كه خواهان به دست آوردن اطلاعاتی درباره تاريخچه و تحول زبان فارسی هستند می توانند از آن سود جويند. چكيده : كتاب «تاريخ زبان فارسی»، در روايتی مختصر و مفيد تاريخ زبانهای ايرانی را از دوره باستان تا دوره نو دنبال می كند و نمونه‌هایی از زبان فارسی باستان و میانه با خط همان زمان همراه با آوانویسی و برگردان امروزی آورده شده‌ است. اين كتاب در سه بخش تأليف شده است: بخش اوّل كتاب به زبان فارسی در دوره باستان - كه از ورود ايرانيان به ايران، در حدود هزاره اول پيش از ميلاد مسيح، آغاز می شود و با سقوط هخامنشيان پايان می يابد - اختصاص يافته است. بخش دوم كتاب به زبان فارسی در دوره ميانه - كه از سقوط هخامنشيان شروع می شود و تا تأسيس دولت صفاری ادامه می يابد - تخصيص يافته است. بخش سوم كتاب، به دوره نو - كه از تأسيس دولت صفاری آغاز می شود و تاكنون ادامه می يابد - اختصاص داده شده است. در هر بخش به گونه‌های زبان ايرانی و فارسی، ويژگيهای دستوری، الفبا، واژگان و شعر توجه شده و نمونه‌هايی از اشعار و نوشته‌ها به همراه ترجمه ارائه گرديده است. در پايان كتاب، فهرستی از واژه‌های فارسی آورده شده است كه صورتهای كهن آنها در متنهای برگزيده شده اين كتاب به كار رفته است. فهرست : - يادداشت - شرح نشانه‌های الفبايی - بخش اول: زبان فارسی در دوره باستان - فصل اول: زبانهای هندی و اروپايی - فصل دوم: ايران باستان - فصل سوم: زبانهای ايرانی باستان - فصل چهارم: ويژگيهای دستوری ايرانی باستان - فصل پنجم: الفبا در دوره باستان - فصل ششم: واژگان زبانهای باستانی ايران - فصل هفتم: شعر و وزن آن در ايرانی باستان - فصل هشتم: نمونه‌هايی از نوشته‌های باستانی - بخش دوم: زبان فارسی در دوره ميانه - فصل اول: ايران ميانه - فصل دوم: زبانهای ايرانی ميانه - فصل سوم: الفبا در ايران ميانه - فصل چهارم: ويژگيهای دستوری زبانهای ايرانی ميانه غربی - فصل پنجم: واژگان ايرانی ميانه غربی - فصل ششم: حرف‌نويسی و آوانويسی نوشته‌های ايرانی ميانه غربی - فصل هفتم: نمونه‌هايی از نوشته‌های ايرانی ميانه غربی - فصل هشتم: شعر در ايرانی ميانه غربی - بخش سوم: زبان فارسی در دوره نو - فصل اول: ايران نو - فصل دوم: زبانهای ايرانی نو - فصل سوم: ويژگيهای دستوری فارسی دری - فصل چهارم: واژگان فارسی دری - فصل پنجم: وزن شعر در فارسی دری - فصل ششم: الفبای فارسی دری - فهرست واژه‌های فارسی

مشخصات کلی
انتشارات سمت
تعداد صفحه 280
زبان فارسی
سال انتشار 1396 ه‍ ش
شابک 9789645308856
قطع کتاب وزیری
مؤلف دکتر محسن ابوالقاسمی
موضوع ادبیات فارسی
نوبت چاپ 15
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • تاریخ زبان فارسی
  • 24,000 تومان
  • تاریخ زبان فارسی
  • 24,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5