محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

جرم و جرم شناسی

جرم و جرم شناسی مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی متن درسی نظریه های جرم و کجروی مؤلف: راب وایت و فیونا هینز معرفی کتاب کتاب حاضر «متن درسی» روزآمد و معتبری در حوزه ی نظریه های جرم و کجروی است و نیازهای آموزشی و پژوهشی رشته های متفاوت جامعه شناسی، حقوق و مانند آن را در مقطع های کارشناسی و کارشناسی ارشد بر می آورد. محتوای فصل نخست، فراتحلیلی جامع و دقیق از تعریف و مطالعه ی جرم و دیدگاه های نظری این مطالعه است و با بیانی ساده، نکاتی مناسب درباره ی تفسیرها و تبیین های مختلف این پدیده ارائه می کند. فصل های دوم تا یازدهم به بیان دیدگاه های عمده این حوزه اختصاص دارد و به ترتیب، درونمایه ی رویکردهای سنتی و معاصر «کلاسیک»، تبیین های زیستی و روانی «اثبات گرا»، نظریه های «فشار» و «برچسب زنی»، دیدگاه های جرم شناسی «مارکسیستی»، «فمینیستی»، «جمهوری خواه»، «واقع گرایی چپ»، «راست جدید» و «انتقادی (نگرش های ساختارگرایی و پسانوگرایی) » را با تدوین بحث در چارچوب زیر ترسیم می کند: مقدمه، زمینه های اجتماعی شکل گیری، مفاهیم اساسی و پیشینه ی تحولات انجام گرفته در آن، روایت های معاصر (اروپایی، امریکای شمالی و استرالیایی)، نقاط قوت و ضعف و سهم هر دیدگاه در تعالی مطالعات جرم و کجروی. فصل دوازدهم می کوشد با بیان فرض های زیربنائی نظریه های جرم در قالب های تحلیلی و سیاسی محافظه کار، لیبرال و رادیکال، راهنمایی عملی برای فهم و تدوین بهینه ی نظریه پردازی، پژوهش و سیاست گذاری در گستره ی جرم شناسی و جامعه شناسی کجروی فراهم آورد.
قیمت: 50,000 تومان
قیمت برای شما: 50,000 تومان
از همین مؤلف

جرم و جرم شناسی مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی متن درسی نظریه های جرم و کجروی مؤلف: راب وایت و فیونا هینز معرفی کتاب کتاب حاضر «متن درسی» روزآمد و معتبری در حوزه ی نظریه های جرم و کجروی است و نیازهای آموزشی و پژوهشی رشته های متفاوت جامعه شناسی، حقوق و مانند آن را در مقطع های کارشناسی و کارشناسی ارشد بر می آورد. محتوای فصل نخست، فراتحلیلی جامع و دقیق از تعریف و مطالعه ی جرم و دیدگاه های نظری این مطالعه است و با بیانی ساده، نکاتی مناسب درباره ی تفسیرها و تبیین های مختلف این پدیده ارائه می کند. فصل های دوم تا یازدهم به بیان دیدگاه های عمده این حوزه اختصاص دارد و به ترتیب، درونمایه ی رویکردهای سنتی و معاصر «کلاسیک»، تبیین های زیستی و روانی «اثبات گرا»، نظریه های «فشار» و «برچسب زنی»، دیدگاه های جرم شناسی «مارکسیستی»، «فمینیستی»، «جمهوری خواه»، «واقع گرایی چپ»، «راست جدید» و «انتقادی (نگرش های ساختارگرایی و پسانوگرایی) » را با تدوین بحث در چارچوب زیر ترسیم می کند: مقدمه، زمینه های اجتماعی شکل گیری، مفاهیم اساسی و پیشینه ی تحولات انجام گرفته در آن، روایت های معاصر (اروپایی، امریکای شمالی و استرالیایی)، نقاط قوت و ضعف و سهم هر دیدگاه در تعالی مطالعات جرم و کجروی. فصل دوازدهم می کوشد با بیان فرض های زیربنائی نظریه های جرم در قالب های تحلیلی و سیاسی محافظه کار، لیبرال و رادیکال، راهنمایی عملی برای فهم و تدوین بهینه ی نظریه پردازی، پژوهش و سیاست گذاری در گستره ی جرم شناسی و جامعه شناسی کجروی فراهم آورد.

مشخصات کلی
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحه 512
زبان فارسی
شابک 9789647788212
قطع کتاب وزیری
مؤلف راب وایت , فیونا هینز
مترجم علی سلیمی
موضوع حقوق
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • جرم و جرم شناسی
  • 50,000 تومان
  • جرم و جرم شناسی
  • 50,000 تومان