محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

حقوق تطبیقی (ویراست 2)

0% of 100
حقوق تطبیقی (کد کتاب: 882) مؤلف: دکتر عبدالحسین شیروی کتاب حاضر به قصد تنوع بخشیدن به منابع حقوق تطبیقی و پاسخ به علاقه و نیاز نسل جدید این سرزمین به مباحث حقوق تطبیقی تهیه شده است. نسلی که به اطلاع از مسائل حقوقی سایر ملل علاقه و اشتیاق وافری دارد و منابع جدیدی را برای توسعه آگاهیهای تطبیقی خود جستجو می کند. در این کتاب سعی شده است مسائل مهم حقوق تطبیقی مورد نیاز دانشجوی ایرانی به زبان ساده و به اختصار در اختیار او قرار گیرد و از پرداختن به جزئیات و ذکر پانوشتهای زیاد خودداری شده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق تطبیقی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.
قیمت: 26,000 تومان
از همین مؤلف

حقوق تطبیقی (کد کتاب: 882) مؤلف: دکتر عبدالحسین شیروی کتاب حاضر به قصد تنوع بخشیدن به منابع حقوق تطبیقی و پاسخ به علاقه و نیاز نسل جدید این سرزمین به مباحث حقوق تطبیقی تهیه شده است. نسلی که به اطلاع از مسائل حقوقی سایر ملل علاقه و اشتیاق وافری دارد و منابع جدیدی را برای توسعه آگاهیهای تطبیقی خود جستجو می کند. در این کتاب سعی شده است مسائل مهم حقوق تطبیقی مورد نیاز دانشجوی ایرانی به زبان ساده و به اختصار در اختیار او قرار گیرد و از پرداختن به جزئیات و ذکر پانوشتهای زیاد خودداری شده است. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس حقوق تطبیقی به ارزش 2 واحد تدوین شده است.

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • حقوق تطبیقی (ویراست 2)
  • 26,000 تومان
  • حقوق تطبیقی (ویراست 2)
  • 26,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5