محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1399/10/01
قیمت کل سفارش 218,260 تومان
وضعیت بررسی سفارش
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
هیچ اتفاقی تصادفی نیست 1 12,500 12,500
صلحی که همه صلح ها را بر باد داد (فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری خاورمیانه ی معاصر) 1 83,600 83,600
مثنوی درمانی 2 - شب شکن 1 7,200 7,200
مثنوی درمانی 3 - رقص کوه 1 8,000 8,000
بهار بی باران 1 15,300 15,300
باران باش نه تگرگ 1 9,000 9,000
ایران در بحران، انحطاط صفویه و سقوط اصفهان 1 52,000 52,000
مثنوی درمانی 1 - ساحل 1 6,300 6,300
مثنوی درمانی 4 - آیینه 1 5,700 5,700