محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1400/01/04
قیمت کل سفارش 124,555 تومان
وضعیت پرداخت شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
انسانی, زیاده انسانی 1 34,800 34,800
2 مسئله ی بنیادین اخلاق 1 30,875 30,875
در باب طبیعت انسان 1 14,300 14,300
تاریخ فلسفه از بنتام تا راسل 1 20,800 20,800
پرده 1 8,400 8,400