محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1400/01/26
قیمت کل سفارش 325,410 تومان
وضعیت پرداخت شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
The Glass Menagerie (باغ وحش شیشه ای) 1 25,000 25,000
The Death of Ivan Ilych (مرگ ایوان ایلیچ) 1 14,000 14,000
Nine Stories (نه داستان) 1 21,000 21,000
Franny And Zooey (فرنی و زویی) 1 8,000 8,000
Siddhartha (سیذارتا) 1 21,000 21,000
Zorba the Greek (زوربای یونانی) 1 31,500 31,500
Tale of two cities 1 35,000 35,000
If on a Winters Night a Traveller (اگر شبی از شب های زمستان مسافری) 1 42,000 42,000
A Moveable Feast (جشن بیکران) 1 28,000 28,000
همنوایی شبانه ارکستر چوبها 1 11,250 11,250
The Odyssey 1 70,000 70,000