محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1399/09/13
قیمت کل سفارش 92,460 تومان
وضعیت ارسال شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
اقتصاد ریاضی - روشها و کاربردها 1 7,200 7,200
اقتصاد بخش عمومی (جلد دوم) 1 12,000 12,000
اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی 1 9,000 9,000
اقتصاد سنجی داده های تابلویی 1 8,500 8,500
مدل های پیشرفته رشد اقتصادی 1 20,000 20,000
اقتصاد دانش بنیان (بررسی نقش فناوری و نوآوری در توسعه ی اقتصادی) 1 17,100 17,100