محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
جزئیات سفارش
تاریخ سفارش 1400/04/25
قیمت کل سفارش 19,400 تومان
وضعیت پرداخت شده
کد رهگیری مرسوله
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی 1 5,000 5,000