محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1400/02/30
قیمت کل سفارش 244,200 تومان
وضعیت پرداخت شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
نقد عقل محض 1 103,500 103,500
درآمدی بر تاریخ و فرهنگ روسیه (از دوران باستان تا نیمه دوم قرن نوزدهم) 1 7,000 7,000
هگل 1 52,200 52,200
بنیاد حق طبیعی 1 58,500 58,500