محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
پیگیری سفارش
کد مرسوله 0
تاریخ سفارش 1400/02/04
قیمت کل سفارش 198,000 تومان
وضعیت پرداخت شده
توضیحات

نام کتاب تعداد قیمت واحد قیمت کل توضیحات
The Awakening (Norton Critical) (بیداری) 1 17,500 17,500
Wuthering Heights 1 28,000 28,000
Beloved (دلبند) 1 24,500 24,500
Never Let Me Go (هرگز رهایم نکن) 1 35,000 35,000
Siddhartha (سیذارتا) 1 21,000 21,000
Kafka On The Shore 1 54,000 54,000