• x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
 • x1
پرداخت
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

خودآموز مقدمات پژوهش

0% of 100
خودآموز مقدمات پژوهش مولف: دکتر حسن اسلام پور کریمی کد کتاب: 1739 شرح : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، چهاردهمين كار مشترك خود را با انتشار كتاب خودآموز مقدمات پژوهش به جامعه علمی كشور عرضه می كنند. اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های علوم انسانی در مقطع كارشناسی، و طلاب سطح يك و دو حوزه‌های علميه به‌عنوان منبع اصلی درس «روش تحقيق» تدوين شده است. اميد است افزون بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، ديگر علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند. چكيده : در بین منابع موجود، کمتر دیده‌ایم که در سه حوزه مطالعه، نگارش و پژوهش، مهارتهای پایه و اساسی به صورت تلفیقی، گام به گام و عملیاتی آموزش داده شوند. این کمبود، نتیجه‌بخشی مهارتهای میانی و پیشرفته را عقیم کرده و با آسیبهایی روبه‌رو ساخته است. این اثر، برای رفع نقیصه مزبور، از ویژگیهای زیر برخوردار است: آموزشی بودن، تجزیه مهارتها و پرهیز از کلی‌گویی، آموزش مطالعات مولّد و فعال، عنایت به مهم‌ترین آسیبهای دانش‌پژوهان کشور، درج تجربیات حاصل از دهها کارگاه آموزشی، بیان راهها میان‌بُر برای درست‌نویسی، اهتمام به اخلاق پژوهش به صورت توزیعی در فرایند تحقیق. این اثر برای دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه که در آستانه پژوهش برای تهیه مقاله‌های علمی، کتاب، تحقیق پایانی و پایان‌نامه‌نویسی، احساس می‌کنند مقدمات و لوازم کافی را ندارند، مناسب است. فهرست : - مقدمه - بخش اول: كليات - درس 1: پژوهش چيست و از كجا بايد آغاز شود؟ - درس 2: اهميت و اخلاق پژوهش - درس 3: گونه‌شناسی و مراحل كلی پژوهش - بخش دوم: موضوع‌شناسی، مسئله‌يابی و مسئله‌شناسی - درس 4: تجزيه موضوع از راه بارش پرسش‌ها - درس 5: گونه‌‌شناسی، تبارشناسی و طبقه‌بندی پرسش‌ها - درس 6: مسئله‌يابی و مسئله‌شناسی - بخش سوم: طرح‌نامه‌نويسی - درس 7: طرح‌نامه‌نويسی (1): چيستی طرح، بيان مسئله، تبارشناسی و تحديد دامنه پژوهش، اهميت و اهداف آن - درس 8: طرح‌نامه‌نويسی (2): پرسش‌‌ها و فرضيه‌ها، پيشينه‌‌ها و نوآوری ها - درس 9: طرح‌نامه‌نويسی (3): روش و ساختاربندی پژوهش - بخش چهارم: منبع‌شناسی، منبع‌يابی و منبع‌خوانی - درس 10: منبع‌شناسی (گونه‌‌شناسی منابع غير‌الكترونيكی) - درس 11: منابع الكترونيكی پژوهش - درس 12: ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی منابع - درس 13: منبع‌يابی برای موضوع يا مسئله پژوهش (جمع‌آوری، دسته‌بندی و تنظيم منابع) - درس 14: منبع‌خوانی يا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (1) - درس 15: منبع‌خوانی يا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (2) - بخش پنجم: گردآوری و تحليل اطلاعات - درس 16: گرد‌آوری اطلاعات (1): گردآوری اطلاعات و مطالعه تجسسی - درس17: گردآوری اطلاعات (2): فيش و فيش‌نويسی - درس 18: انديشه‌ورزی در متن اطلاعات: مقايسه و تفسير معنا،‌ تحليل،‌ فهم عميق و نقد - درس 19: روش ارجاع‌دهی و انواع آن (مهارت مستندسازی) - بخش ششم: مهارت‌های تدوين، درست‌نگاری و ويرايش - درس 20: مهارت‌های تدوين (1): گزارش‌نويسی - درس 21: مهارت‌های تدوين (2): خطاشناسی و درست‌نويسی در تدوين متن تحقيق (1) - درس 22: مهارت‌های تدوين (3): خطاشناسی و درست‌نويسی در تدوين متن تحقيق (2) - درس 23: مهارت‌های تدوين (4): بندچينی و ويرايش پيش‌نويس - درس 24: مهارت‌های تدوين (5): مقدمه‌نویسی، چكيده‌نويسی و نتيجه‌گيری - درس 25: مديريت روند تحقيق پايانی - پيوست 1: روش مقاله‌نويسی - پيوست 2: جدول شماره 9 ویژه رده‌بندی منابع به روش کنگره - منابع و مآخذ - نمايه‌ها
قیمت: 43,000 تومان
از همین مؤلف

خودآموز مقدمات پژوهش مولف: دکتر حسن اسلام پور کریمی کد کتاب: 1739 شرح : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانی و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، چهاردهمين كار مشترك خود را با انتشار كتاب خودآموز مقدمات پژوهش به جامعه علمی كشور عرضه می كنند. اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های علوم انسانی در مقطع كارشناسی، و طلاب سطح يك و دو حوزه‌های علميه به‌عنوان منبع اصلی درس «روش تحقيق» تدوين شده است. اميد است افزون بر جامعه دانشگاهی و حوزوی، ديگر علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند. چكيده : در بین منابع موجود، کمتر دیده‌ایم که در سه حوزه مطالعه، نگارش و پژوهش، مهارتهای پایه و اساسی به صورت تلفیقی، گام به گام و عملیاتی آموزش داده شوند. این کمبود، نتیجه‌بخشی مهارتهای میانی و پیشرفته را عقیم کرده و با آسیبهایی روبه‌رو ساخته است. این اثر، برای رفع نقیصه مزبور، از ویژگیهای زیر برخوردار است: آموزشی بودن، تجزیه مهارتها و پرهیز از کلی‌گویی، آموزش مطالعات مولّد و فعال، عنایت به مهم‌ترین آسیبهای دانش‌پژوهان کشور، درج تجربیات حاصل از دهها کارگاه آموزشی، بیان راهها میان‌بُر برای درست‌نویسی، اهتمام به اخلاق پژوهش به صورت توزیعی در فرایند تحقیق. این اثر برای دانش‌پژوهان حوزه و دانشگاه که در آستانه پژوهش برای تهیه مقاله‌های علمی، کتاب، تحقیق پایانی و پایان‌نامه‌نویسی، احساس می‌کنند مقدمات و لوازم کافی را ندارند، مناسب است. فهرست : - مقدمه - بخش اول: كليات - درس 1: پژوهش چيست و از كجا بايد آغاز شود؟ - درس 2: اهميت و اخلاق پژوهش - درس 3: گونه‌شناسی و مراحل كلی پژوهش - بخش دوم: موضوع‌شناسی، مسئله‌يابی و مسئله‌شناسی - درس 4: تجزيه موضوع از راه بارش پرسش‌ها - درس 5: گونه‌‌شناسی، تبارشناسی و طبقه‌بندی پرسش‌ها - درس 6: مسئله‌يابی و مسئله‌شناسی - بخش سوم: طرح‌نامه‌نويسی - درس 7: طرح‌نامه‌نويسی (1): چيستی طرح، بيان مسئله، تبارشناسی و تحديد دامنه پژوهش، اهميت و اهداف آن - درس 8: طرح‌نامه‌نويسی (2): پرسش‌‌ها و فرضيه‌ها، پيشينه‌‌ها و نوآوری ها - درس 9: طرح‌نامه‌نويسی (3): روش و ساختاربندی پژوهش - بخش چهارم: منبع‌شناسی، منبع‌يابی و منبع‌خوانی - درس 10: منبع‌شناسی (گونه‌‌شناسی منابع غير‌الكترونيكی) - درس 11: منابع الكترونيكی پژوهش - درس 12: ارزش‌گذاری و اعتبارسنجی منابع - درس 13: منبع‌يابی برای موضوع يا مسئله پژوهش (جمع‌آوری، دسته‌بندی و تنظيم منابع) - درس 14: منبع‌خوانی يا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (1) - درس 15: منبع‌خوانی يا مهارت‌های استفاده از منابع پژوهش (2) - بخش پنجم: گردآوری و تحليل اطلاعات - درس 16: گرد‌آوری اطلاعات (1): گردآوری اطلاعات و مطالعه تجسسی - درس17: گردآوری اطلاعات (2): فيش و فيش‌نويسی - درس 18: انديشه‌ورزی در متن اطلاعات: مقايسه و تفسير معنا،‌ تحليل،‌ فهم عميق و نقد - درس 19: روش ارجاع‌دهی و انواع آن (مهارت مستندسازی) - بخش ششم: مهارت‌های تدوين، درست‌نگاری و ويرايش - درس 20: مهارت‌های تدوين (1): گزارش‌نويسی - درس 21: مهارت‌های تدوين (2): خطاشناسی و درست‌نويسی در تدوين متن تحقيق (1) - درس 22: مهارت‌های تدوين (3): خطاشناسی و درست‌نويسی در تدوين متن تحقيق (2) - درس 23: مهارت‌های تدوين (4): بندچينی و ويرايش پيش‌نويس - درس 24: مهارت‌های تدوين (5): مقدمه‌نویسی، چكيده‌نويسی و نتيجه‌گيری - درس 25: مديريت روند تحقيق پايانی - پيوست 1: روش مقاله‌نويسی - پيوست 2: جدول شماره 9 ویژه رده‌بندی منابع به روش کنگره - منابع و مآخذ - نمايه‌ها

مشخصات کلی
انتشارات سمت
تعداد صفحه 504
زبان فارسی
سال انتشار 1396 هـ ش
شابک 9789645309518
شمارگان 2000
مؤلف دکتر حسن اسلام پور کریمی، دکتر احمد حسین شریفی
مترجم -
موضوع پژوهش و تحقیق
نوبت چاپ 5
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • خودآموز مقدمات پژوهش
 • 43,000 تومان
 • خودآموز مقدمات پژوهش
 • 43,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5