محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان)

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان) کد کتاب: 825 مؤلف: ثریا قزل ایاغ شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته كتابداری در مقطع كارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مواد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان» به ارزش 2 واحد و در رشته علوم تربيتی برای درس «ادبيات كودكان و نوجوانان» و گروه هنر برای درس «آشنايی با ادبيات كودكان» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. چكيده : کتاب حاضر اثری است برآمده از تجربه مؤلف در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و جهان که مباحث گوناگون این حوزه را با نظمی منطقی و زبانی مستند و با بهره‌گیری از شاهد مثالهای متنوع تشریح نموده. در ساختار یک کتاب درسی به دانشجویان و سایر علاقه‌مندان ارائه می‌کند. تمرینهای پیشنهادی در پایان هر فصل راهکاری است جهت کاربردی کردن مباحث نظری، همچنین وجود فهرست منابع فرامتنی دعوتی است از دانشجویان و سایر علاقه‌مندان برای پژوهش و مطالعه عمیق‌تر و گسترده‌تر در این زمینه. اهمیت انتشار این کتاب با توجه به گسترش درسهای ادبیات کودکان در برنامه‌های درسی منسجم و مناسب، که انتشار آخرین آن به نیمه اول دهه پنجاه خورشیدی باز می‌گردد، روشن می‌شود. فهرست : مقدمه -بخش اول: كودك و نوجوان، كتاب و خواندن -فصل اول: ويژگيهای جسمی و روانی كودكان و نوجوانان -فصل دوم: كودك و خواندن،تعاريف و نظريه‌ها -فصل سوم: ادبيات كودكان و نوجوانان، تعاريف و نظريه‌ها، تنوع موضوعی -فصل چهارم: ضوابط كلی انتخاب كتاب برای كودكان و نوجوانان -بخش دوم: ادبيات كودكان، روند رشد در جهان و ايران و انواع -فصل پنجم: روند رشد ادبيات كودكان در جهان -فصل ششم: روند رشد ادبيات كودكان در ايران -فصل هفتم: انواع ادبيات كودكان، ادبيات شفاهی قلمرو جادوی كهن -فصل هشتم: انواع ادبيات كودكان: داستانهای شگفت‌انگيز و نو و ... -فصل نهم: انواع ادبيات كودكان: داستانهای واقع‌گرا -فصل دهم: انواع ادبيات كودكان: شعر-فصل يازدهم: انواع ادبيات كودكان: آثار مستند (كتابهای علمی و دانش اجتماعی) -فصل دوازدهم: انواع ادبيات كودكان: كتابهای مستند، كتابهای فلسفی -بخش سوم: كتاب كودك، رسانه‌ها و راهكارها -فصل سيزدهم: كتاب تصويری، كتابهای مصور، وضعيت تصوير در كتابهای كودكان -فصل چهاردهم: ادبيات كودكان وساير رسانه‌های ارتباط جمعی -فصل پانزدهم: فعاليتهايی جهت اشاعه كتاب و خواندن -پيوستها -نمايه موضوعی -چاپ یازدهم، ویراست 3، با تجدید نظر اساسی
قیمت: -
قیمت برای شما: -
از همین مؤلف

ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان) کد کتاب: 825 مؤلف: ثریا قزل ایاغ شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته كتابداری در مقطع كارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «مواد و خدمات كتابخانه برای كودكان و نوجوانان» به ارزش 2 واحد و در رشته علوم تربيتی برای درس «ادبيات كودكان و نوجوانان» و گروه هنر برای درس «آشنايی با ادبيات كودكان» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. چكيده : کتاب حاضر اثری است برآمده از تجربه مؤلف در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و جهان که مباحث گوناگون این حوزه را با نظمی منطقی و زبانی مستند و با بهره‌گیری از شاهد مثالهای متنوع تشریح نموده. در ساختار یک کتاب درسی به دانشجویان و سایر علاقه‌مندان ارائه می‌کند. تمرینهای پیشنهادی در پایان هر فصل راهکاری است جهت کاربردی کردن مباحث نظری، همچنین وجود فهرست منابع فرامتنی دعوتی است از دانشجویان و سایر علاقه‌مندان برای پژوهش و مطالعه عمیق‌تر و گسترده‌تر در این زمینه. اهمیت انتشار این کتاب با توجه به گسترش درسهای ادبیات کودکان در برنامه‌های درسی منسجم و مناسب، که انتشار آخرین آن به نیمه اول دهه پنجاه خورشیدی باز می‌گردد، روشن می‌شود. فهرست : مقدمه -بخش اول: كودك و نوجوان، كتاب و خواندن -فصل اول: ويژگيهای جسمی و روانی كودكان و نوجوانان -فصل دوم: كودك و خواندن،تعاريف و نظريه‌ها -فصل سوم: ادبيات كودكان و نوجوانان، تعاريف و نظريه‌ها، تنوع موضوعی -فصل چهارم: ضوابط كلی انتخاب كتاب برای كودكان و نوجوانان -بخش دوم: ادبيات كودكان، روند رشد در جهان و ايران و انواع -فصل پنجم: روند رشد ادبيات كودكان در جهان -فصل ششم: روند رشد ادبيات كودكان در ايران -فصل هفتم: انواع ادبيات كودكان، ادبيات شفاهی قلمرو جادوی كهن -فصل هشتم: انواع ادبيات كودكان: داستانهای شگفت‌انگيز و نو و ... -فصل نهم: انواع ادبيات كودكان: داستانهای واقع‌گرا -فصل دهم: انواع ادبيات كودكان: شعر-فصل يازدهم: انواع ادبيات كودكان: آثار مستند (كتابهای علمی و دانش اجتماعی) -فصل دوازدهم: انواع ادبيات كودكان: كتابهای مستند، كتابهای فلسفی -بخش سوم: كتاب كودك، رسانه‌ها و راهكارها -فصل سيزدهم: كتاب تصويری، كتابهای مصور، وضعيت تصوير در كتابهای كودكان -فصل چهاردهم: ادبيات كودكان وساير رسانه‌های ارتباط جمعی -فصل پانزدهم: فعاليتهايی جهت اشاعه كتاب و خواندن -پيوستها -نمايه موضوعی -چاپ یازدهم، ویراست 3، با تجدید نظر اساسی

مشخصات کلی
انتشارات سمت
تعداد صفحه 416
زبان فارسی
سال انتشار 1394 هـ ش
شابک 9786000200374
شمارگان 2500
قطع کتاب وزیری
مؤلف ثریا قزل ایاغ
مترجم -
موضوع کتابداری
نوبت چاپ 11
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان)
  • 42,000 تومان
  • ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه ای برای کودکان و نوجوانان)
  • 42,000 تومان