محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

روانشناسی سلامت (جلد 2)

0% of 100
روانشناسی سلامت (جلد 2) مؤلف: ام. رابین دیماتئو کد کتاب: 392 مترجمان: سيد مهدی موسوی اصل، محمدرضا سالاری فر ، مسعود آذربايجانی، اكبر عباسی شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های پزشكی، پرستاری، دندانپزشكی و روانشناسی تدوين شده است. فهرست : - فصل هشتم: انتقال احساسات در محيط درمانی - فصل نهم: وضعيت متخصصان پزشكی در كارآموزی و طبابت - فصل دهم: فرايندهای روانشناختی، تنيدگی و بيماری جسمی - فصل يازدهم: كنار آمدن با تنيدگی: نقش فرايندهای روانی در سالم ماندن - فصل دوازدهم: بيماری شديد از ديدگاه بيمار - فصل سيزدهم: دورنمای بيماريهای مزمن در گستره زندگی - فصل چهاردهم: بيماری لاعلاج و داغديدگی - (هرفصل شامل چکیده و واژه‌نام است.) - ضميمه: راههای مقابله با تنيدگی در تعاليم اسلامی - کتابنامه - مراجع
قیمت: 48,000 تومان
از همین مؤلف

روانشناسی سلامت (جلد 2) مؤلف: ام. رابین دیماتئو کد کتاب: 392 مترجمان: سيد مهدی موسوی اصل، محمدرضا سالاری فر ، مسعود آذربايجانی، اكبر عباسی شرح : اين كتاب برای دانشجويان رشته‌های پزشكی، پرستاری، دندانپزشكی و روانشناسی تدوين شده است. فهرست : - فصل هشتم: انتقال احساسات در محيط درمانی - فصل نهم: وضعيت متخصصان پزشكی در كارآموزی و طبابت - فصل دهم: فرايندهای روانشناختی، تنيدگی و بيماری جسمی - فصل يازدهم: كنار آمدن با تنيدگی: نقش فرايندهای روانی در سالم ماندن - فصل دوازدهم: بيماری شديد از ديدگاه بيمار - فصل سيزدهم: دورنمای بيماريهای مزمن در گستره زندگی - فصل چهاردهم: بيماری لاعلاج و داغديدگی - (هرفصل شامل چکیده و واژه‌نام است.) - ضميمه: راههای مقابله با تنيدگی در تعاليم اسلامی - کتابنامه - مراجع

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • روانشناسی سلامت (جلد 2)
  • 48,000 تومان
  • روانشناسی سلامت (جلد 2)
  • 48,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5