فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
متوسطه
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم)

جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم) این کتاب اثری بدیع و تکان دهنده است که انسان ها را وا میدارد به واقعیت ها و روند های پیدا و ناپیدای کنونی در پیرامون خود و در سطح جهان ژرف تر بنگرند و به آثار و پیامدهای ناشناخته آن ها در دنیای شگفت انگیزی که پیش روست بیشتر بیندیشند. نویسندگان کتاب درباره جنگ، این پدیده زشت و تباه کننده گه سایه ی شومش از آغاز تاریخ بشر بر گیتی گسترده بوده و صلح، آرمانی والا که همواره دل آدمیان برایش تپیده سخن می گویند.آنان به شناسایی ریشه ها و انگیزه های جنگ و برخورد از دورترین زمان ها می پردازند، چهره واقعی دنیای پر تب و تاب و خون آلوده ی امروز و نظام سست بنیانی را که قدرتمندان کوردل، دیوانگان خردمند نما و دانشمندان بی فرهنگ در حال بر پا کردن آنند، از زیر پرده های فریبنده پیشرفت های مادی و دستاوردهای علمی نمایان می سازند و بر پایه دانسته ها و نیز پندارها، چشم اندازی بس دلهره آور از سده بیست و یکم ترسیم می کنند. نویسندگان کتاب آشفتگی های امروز را طبیعی، اجتناب ناپذیر و نشانه فرو ریختن آخرین پایه های تمدن صنعتی در برابر سومین موج بزرگ تغییر در جهان می دانند و در چارچوب نظریه برخورد امواج ناریخ، جنگ را با همه جلوه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی بررسی می کنند.نویسندگان کتاب دولت ملی را که در طول سه سده گذشته عنصر اصلی نظام جهانی به شمار می رفته، دستخوش دگرگونی می بینند.این کتاب در شش بخش کلی برخورد، گذرگاه، کاوش، دانش، خطر و صلح تنظیم شده است.
قیمت: 12000 تومان
قیمت برای شما: 11400 تومان
از همین مؤلف

جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم) این کتاب اثری بدیع و تکان دهنده است که انسان ها را وا میدارد به واقعیت ها و روند های پیدا و ناپیدای کنونی در پیرامون خود و در سطح جهان ژرف تر بنگرند و به آثار و پیامدهای ناشناخته آن ها در دنیای شگفت انگیزی که پیش روست بیشتر بیندیشند. نویسندگان کتاب درباره جنگ، این پدیده زشت و تباه کننده گه سایه ی شومش از آغاز تاریخ بشر بر گیتی گسترده بوده و صلح، آرمانی والا که همواره دل آدمیان برایش تپیده سخن می گویند.آنان به شناسایی ریشه ها و انگیزه های جنگ و برخورد از دورترین زمان ها می پردازند، چهره واقعی دنیای پر تب و تاب و خون آلوده ی امروز و نظام سست بنیانی را که قدرتمندان کوردل، دیوانگان خردمند نما و دانشمندان بی فرهنگ در حال بر پا کردن آنند، از زیر پرده های فریبنده پیشرفت های مادی و دستاوردهای علمی نمایان می سازند و بر پایه دانسته ها و نیز پندارها، چشم اندازی بس دلهره آور از سده بیست و یکم ترسیم می کنند. نویسندگان کتاب آشفتگی های امروز را طبیعی، اجتناب ناپذیر و نشانه فرو ریختن آخرین پایه های تمدن صنعتی در برابر سومین موج بزرگ تغییر در جهان می دانند و در چارچوب نظریه برخورد امواج ناریخ، جنگ را با همه جلوه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اش در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی بررسی می کنند.نویسندگان کتاب دولت ملی را که در طول سه سده گذشته عنصر اصلی نظام جهانی به شمار می رفته، دستخوش دگرگونی می بینند.این کتاب در شش بخش کلی برخورد، گذرگاه، کاوش، دانش، خطر و صلح تنظیم شده است.

مشخصات کلی
مؤلف آلوین تافلر
مترجم مهدی بشارت
موضوع عمومی
انتشارات اطلاعات
تعداد صفحه 363
شابک 9644232917
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
  • جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم)
  • 11400 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • جنگ و پادجنگ (زنده ماندن در سپیده دم سده بیست و یکم)
  • 11400 تومان
محصولات مرتبط