فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
متوسطه
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

گزیده دانشنامه امیر المومنین علیه السلام

گزیده دانشنامه امیر المومنین علیه السلام مولف : محمد محمدی ری شهری كتاب سترگ‏ دانش‏نامه امير المومنين عليه السلام‏، تلاشى ارزشمند در عرصه معرّفى امام على عليه السلام است. اين كتاب شريف، با تتبّعِ بسيار، موضوع‏ بندى مناسب و تحليل‏ هاى سودمند بر پايه قرآن، حديث وتاريخ، در طول هشت سال، تدوين گرديد و اكنون در ميان آثار مربوط به شخصيت آن امام همام، از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. استقبالِ پژوهشگران و مجامع علمى از اين كتاب و تعلّق گرفتن جوايز و نشان‏ هاى علمى- فرهنگى (از جمله: جايزه دومين دوره انتخاب كتاب سال ولايت) به آن، دليل اين ادّعاست. گفتنى است متن اصلى كتاب، به زبان عربى وبا عنوان‏ موسوعة الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى الكتاب و السنة و التاريخ‏، در سال امام على عليه السلام (سال 1379 شمسى)، در دوازده جلد و ترجمه فارسى آن نيز با عنوان‏ دانش‏نامه امير المومنين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاريخ‏، در دوازده جلد، به همراه يک جلد «نمايه»، در سال 1381 شمسى منتشر گرديد. همچنين، نسخه سومى از اين كتاب كه هر دو متن پيشين را در خود داشت، با عنوان‏ دانش‏نامه امير المؤمنين عليه السلام (فارسى- عربى)، در چهارده جلد، در سال 1386، انتشار يافت. نسخه كامل (فارسى- عربى) كتاب، مفصّل بود و تهيّه آن، براى عموم، دشوار مى ‏نمود و برخى بخش‏ هاى تخصّصى آن نيز مورد نياز عموم نبود. از اين رو، گزيده‏ آن، آماده شد تا كتاب از حالت تخصّصى به عمومى تبديل شود و بتوان آن را در يكکجلد، منتشر كرد. براى اين منظور: 1. تمام عناوين اصلى و بيشتر عناوين فرعى حفظ شدند؛ 2. تحليل‏ هاى مهم و توضيحات اصلى حفظ و تلخيص گرديدند؛ 3. جامع‏ترين و گوياترين احاديث، از منابع معتبرتر، در ذيل هر عنوان، انتخاب شدند؛ 4. كلّيه توضيحات، از پانوشت‏ ها حذف شدند؛ 5. به ذكر يک منبع براى هر حديث در پانوشت‏ ها اكتفا شد. اكنون‏ گزيده دانش‏نامه امير المؤمنين عليه السلام‏، به سانِ آينه، موضوعات كتاب اصلى را اين گونه نمايان ساخته است: بخش يكم: تبار امام على عليه السلام. در اين بخش، از نياكان امير مؤمنان و محيط رشد و زندگانى وى، پدر و مادر وى، نام ‏ها و كنيه ‏ها و لقب‏ هاى وى، سيرت و صورت ايشان، ازدواج‏هاى امام عليه السلام، و زنان و فرزندان او، سخن رفته است. بخش دوم: امام على عليه السلام باپيامبر صلى الله عليه و آله. اين بخش، نشان مى‏دهد كه امام عليه السلام، دوش به دوش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، از بعثت تا رحلت، براى حاكميت اسلام كوشيد و در تمام صحنه‏ ها همراه پيامبر خدا و در همه عرصه‏ هاى دشوارى و خطر، پيشتاز بود. بخش سوم: كوشش‏ هاى پيامبر صلى الله عليه و آله براى رهبرى على عليه السلام پس از ايشان. در اين بخش، ولايت و امامت على بن ابى طالب عليه السلام در قالب تلاش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله براى سعادت امّت، بازخوانى شده ودلايل عقلى و نقلى اثبات اين مدّعا كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، امّت را بى‏سرپرست و آينده امّت را بدون طرحى مشخّص، رها نكرده (بلكه با زمينه‏ سازى‏ هاى گسترده و ره‏نمودها، اشاره‏ ها و صراحت‏ هاى فراوان، آينده را به روشنى ترسيم نموده)، گزارش شده است. بخش چهارم: امام على عليه السلام پس از پيامبر صلى الله عليه و آله. در اين بخش، زمينه‏ ها و علل ناديده انگاشته شدن ره‏نمودهاى پيامبر صلى الله عليه و آله در باره آينده امّت و رهبرى امام على عليه السلام، بازشناسى و چگونگى و چرايى مواضع حكيمانه امام عليه السلام تبيين شده است. بخش پنجم: سياست امام على عليه السلام. در اين بخش، زمامدارى امام عليه السلام، و اصلاحات ايشان و مبانى آن و بازتاب ‏هاى اين اصلاحات در جامعه، آمده است. بخش ششم: جنگ‏هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، چرايى و چگونگى بر آمدن فتنه ‏ها و نيز ريشه ‏ها، روندها و پيامدهاى آنها، بررسى گرديده و همچنين فتنه‏ هاى «ناكثين»، «قاسطين» و «مارقين» در رويارويى با حركت اصلاحى امام عليه السلام و موضع اصولى وانعطاف‏ ناپذير آن بزرگوار در برابر حقوق الهى و حقوق مردم و ارزش‏ ها، گزارش شده است. بخش هفتم: روزگار سختى. اين بخش، مرثيه مظلوميت امير المؤمنين عليه السلام، و انعكاس فريادهاى تنهايى آن بزرگوار است. اين بخش، نشان مى‏دهد كه در اين روزگار، ديگر از آن رويكرد گسترده آغازين، خبرى نبود؛ مردم از حضور در جبهه‏ ها تن میزدند و فراخوانى‏هاىِ امام عليه السلام را پاسخ نمى‏ گفتند. گلايه ‏هاى مكرّر ايشان از مردم، نشان‏ دهنده گران‏ جانى، دنيا زدگى و سستى مردمان آن روزگار است. بخش هشتم: شهادت امام على عليه السلام. گزارش پيشگويى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از شهادت امام على عليه السلام، و گفتار امام عليه السلام در باره شهادت خودش و مسائل مرتبط با آن (همانند: چگونگى ترور، سخنان آموزنده امام عليه السلام از هنگام ترور تا لحظه شهادت، و ...)، در اين بخش آمده است. بخش نهم: ديدگاه‏ هايى در باره شخصيت امام على عليه السلام. در اين بخش، خواننده، شخصيت امام على عليه السلام را از منظر قرآن، پيامبر صلى الله عليه و آله، خود امام عليه السلام، اهل بيت عليهم السلام، همسران پيامبر صلى الله عليه و آله، اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله، ياران امام عليه السلام، شمارى از برجسته ‏ترين‏ شيفتگان و مدافعان و حتّى مخالفان و دشمنانش مى ‏نگرد. بخش دهم: ويژگى‏هاى امام على عليه السلام. ابعاد شخصيت امام عليه السلام و ويژگى‏ هاى اعتقادى، اخلاقى، عملى، سياسى، اجتماعى و فكرى آن ابرمرد تاريخ، در اين قسمت آمده است. بخش يازدهم: دانش امام على عليه السلام. على عليه السلام، برترين و ارجمندترين شاگرد مكتب محمّد صلى الله عليه و آله است. او كسى است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، جانش را از دانش، آكَنْد و گستره حقايق را بدو نماياند و به گواهى صحابه و به تعبير متون حديث و سيره: «درهاى علم را بر روى او گشود». در اين بخش، با اندكى از آنچه ياد شد، آشنا م ‏شويم. بخش دوازدهم: داورى‏ هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، از جايگاه امام على عليه السلام در داورى، به عنوان «أقضى الامّة (بهترين قاضى امّت)» و نمونه ‏هايى از داورى‏ هاى آن بزرگوار در زمان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و روزگار خلافتش سخن به ميان رفته است. بخش سيزدهم: كرامت‏ هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، نمونه‏ هايى از قدرت معنوى، ولايت تكوينى و جلوه‏ هاى خليفةُ اللهىِ آن امامِ انسان‏ها آمده است؛ نمونه ‏هايى مانند: اجابت شدن دعاهاى ايشان، سخن گفتن ايشان از ناپيداها و ناديده‏ها (اخبار مَغيبات) و .... بخش چهاردهم: مهرورزى به امام على عليه السلام. متون گزارش شده در اين بخش، نشان مى ‏دهند كه دوست داشتن على عليه السلام، دوستى با خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بوده، واجب و عبادت ونعمت است و ريسمان محكم الهى و بهترين عمل و سرلوحه اعمالِ مؤمنان است. بخش پانزدهم: دشمنى با امام على عليه السلام. متون احاديث معتبر فريقين، در اين بخش، نشان‏ دهنده آن اند كه دشمنان على عليه السلام، از رحمت الهى به دورند و هلاكت آنان، قطعى است ودشمن داشتنِ او، نشانِ نفاق، فسق و شقاوت است. بخش شانزدهم: ياران و كارگزاران امام على عليه السلام. در اين بخش، خواننده، با شرح حال و چگونگى شخصيتِ شمارى از ياران و كارگزاران امير مؤمنان، به اجمال، آشنا مى‏ شود. موضع امام عليه السلام در برابر اصحاب و كارگزارانش، تأمّل ‏برانگيز و درس ‏آموز است.
قیمت: 60000 تومان
قیمت برای شما: 60000 تومان
از همین مؤلف
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - انسان شناسی از منظر قرآن و حدیث (عربی-فارسی)
 • انسان شناسی از منظر قرآن و حدیث (عربی-فارسی)
 • 8550 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - جشن تکلیف ویژه دختران
 • جشن تکلیف ویژه دختران
 • 3000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - حکمت نامه عیسی بن مریم
 • حکمت نامه عیسی بن مریم
 • 17000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - الطریق الی الله
 • الطریق الی الله
 • 45500 تومان

گزیده دانشنامه امیر المومنین علیه السلام مولف : محمد محمدی ری شهری كتاب سترگ‏ دانش‏نامه امير المومنين عليه السلام‏، تلاشى ارزشمند در عرصه معرّفى امام على عليه السلام است. اين كتاب شريف، با تتبّعِ بسيار، موضوع‏ بندى مناسب و تحليل‏ هاى سودمند بر پايه قرآن، حديث وتاريخ، در طول هشت سال، تدوين گرديد و اكنون در ميان آثار مربوط به شخصيت آن امام همام، از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. استقبالِ پژوهشگران و مجامع علمى از اين كتاب و تعلّق گرفتن جوايز و نشان‏ هاى علمى- فرهنگى (از جمله: جايزه دومين دوره انتخاب كتاب سال ولايت) به آن، دليل اين ادّعاست. گفتنى است متن اصلى كتاب، به زبان عربى وبا عنوان‏ موسوعة الإمام على بن أبى طالب عليه السلام فى الكتاب و السنة و التاريخ‏، در سال امام على عليه السلام (سال 1379 شمسى)، در دوازده جلد و ترجمه فارسى آن نيز با عنوان‏ دانش‏نامه امير المومنين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاريخ‏، در دوازده جلد، به همراه يک جلد «نمايه»، در سال 1381 شمسى منتشر گرديد. همچنين، نسخه سومى از اين كتاب كه هر دو متن پيشين را در خود داشت، با عنوان‏ دانش‏نامه امير المؤمنين عليه السلام (فارسى- عربى)، در چهارده جلد، در سال 1386، انتشار يافت. نسخه كامل (فارسى- عربى) كتاب، مفصّل بود و تهيّه آن، براى عموم، دشوار مى ‏نمود و برخى بخش‏ هاى تخصّصى آن نيز مورد نياز عموم نبود. از اين رو، گزيده‏ آن، آماده شد تا كتاب از حالت تخصّصى به عمومى تبديل شود و بتوان آن را در يكکجلد، منتشر كرد. براى اين منظور: 1. تمام عناوين اصلى و بيشتر عناوين فرعى حفظ شدند؛ 2. تحليل‏ هاى مهم و توضيحات اصلى حفظ و تلخيص گرديدند؛ 3. جامع‏ترين و گوياترين احاديث، از منابع معتبرتر، در ذيل هر عنوان، انتخاب شدند؛ 4. كلّيه توضيحات، از پانوشت‏ ها حذف شدند؛ 5. به ذكر يک منبع براى هر حديث در پانوشت‏ ها اكتفا شد. اكنون‏ گزيده دانش‏نامه امير المؤمنين عليه السلام‏، به سانِ آينه، موضوعات كتاب اصلى را اين گونه نمايان ساخته است: بخش يكم: تبار امام على عليه السلام. در اين بخش، از نياكان امير مؤمنان و محيط رشد و زندگانى وى، پدر و مادر وى، نام ‏ها و كنيه ‏ها و لقب‏ هاى وى، سيرت و صورت ايشان، ازدواج‏هاى امام عليه السلام، و زنان و فرزندان او، سخن رفته است. بخش دوم: امام على عليه السلام باپيامبر صلى الله عليه و آله. اين بخش، نشان مى‏دهد كه امام عليه السلام، دوش به دوش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، از بعثت تا رحلت، براى حاكميت اسلام كوشيد و در تمام صحنه‏ ها همراه پيامبر خدا و در همه عرصه‏ هاى دشوارى و خطر، پيشتاز بود. بخش سوم: كوشش‏ هاى پيامبر صلى الله عليه و آله براى رهبرى على عليه السلام پس از ايشان. در اين بخش، ولايت و امامت على بن ابى طالب عليه السلام در قالب تلاش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله براى سعادت امّت، بازخوانى شده ودلايل عقلى و نقلى اثبات اين مدّعا كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، امّت را بى‏سرپرست و آينده امّت را بدون طرحى مشخّص، رها نكرده (بلكه با زمينه‏ سازى‏ هاى گسترده و ره‏نمودها، اشاره‏ ها و صراحت‏ هاى فراوان، آينده را به روشنى ترسيم نموده)، گزارش شده است. بخش چهارم: امام على عليه السلام پس از پيامبر صلى الله عليه و آله. در اين بخش، زمينه‏ ها و علل ناديده انگاشته شدن ره‏نمودهاى پيامبر صلى الله عليه و آله در باره آينده امّت و رهبرى امام على عليه السلام، بازشناسى و چگونگى و چرايى مواضع حكيمانه امام عليه السلام تبيين شده است. بخش پنجم: سياست امام على عليه السلام. در اين بخش، زمامدارى امام عليه السلام، و اصلاحات ايشان و مبانى آن و بازتاب ‏هاى اين اصلاحات در جامعه، آمده است. بخش ششم: جنگ‏هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، چرايى و چگونگى بر آمدن فتنه ‏ها و نيز ريشه ‏ها، روندها و پيامدهاى آنها، بررسى گرديده و همچنين فتنه‏ هاى «ناكثين»، «قاسطين» و «مارقين» در رويارويى با حركت اصلاحى امام عليه السلام و موضع اصولى وانعطاف‏ ناپذير آن بزرگوار در برابر حقوق الهى و حقوق مردم و ارزش‏ ها، گزارش شده است. بخش هفتم: روزگار سختى. اين بخش، مرثيه مظلوميت امير المؤمنين عليه السلام، و انعكاس فريادهاى تنهايى آن بزرگوار است. اين بخش، نشان مى‏دهد كه در اين روزگار، ديگر از آن رويكرد گسترده آغازين، خبرى نبود؛ مردم از حضور در جبهه‏ ها تن میزدند و فراخوانى‏هاىِ امام عليه السلام را پاسخ نمى‏ گفتند. گلايه ‏هاى مكرّر ايشان از مردم، نشان‏ دهنده گران‏ جانى، دنيا زدگى و سستى مردمان آن روزگار است. بخش هشتم: شهادت امام على عليه السلام. گزارش پيشگويى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از شهادت امام على عليه السلام، و گفتار امام عليه السلام در باره شهادت خودش و مسائل مرتبط با آن (همانند: چگونگى ترور، سخنان آموزنده امام عليه السلام از هنگام ترور تا لحظه شهادت، و ...)، در اين بخش آمده است. بخش نهم: ديدگاه‏ هايى در باره شخصيت امام على عليه السلام. در اين بخش، خواننده، شخصيت امام على عليه السلام را از منظر قرآن، پيامبر صلى الله عليه و آله، خود امام عليه السلام، اهل بيت عليهم السلام، همسران پيامبر صلى الله عليه و آله، اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله، ياران امام عليه السلام، شمارى از برجسته ‏ترين‏ شيفتگان و مدافعان و حتّى مخالفان و دشمنانش مى ‏نگرد. بخش دهم: ويژگى‏هاى امام على عليه السلام. ابعاد شخصيت امام عليه السلام و ويژگى‏ هاى اعتقادى، اخلاقى، عملى، سياسى، اجتماعى و فكرى آن ابرمرد تاريخ، در اين قسمت آمده است. بخش يازدهم: دانش امام على عليه السلام. على عليه السلام، برترين و ارجمندترين شاگرد مكتب محمّد صلى الله عليه و آله است. او كسى است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله، جانش را از دانش، آكَنْد و گستره حقايق را بدو نماياند و به گواهى صحابه و به تعبير متون حديث و سيره: «درهاى علم را بر روى او گشود». در اين بخش، با اندكى از آنچه ياد شد، آشنا م ‏شويم. بخش دوازدهم: داورى‏ هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، از جايگاه امام على عليه السلام در داورى، به عنوان «أقضى الامّة (بهترين قاضى امّت)» و نمونه ‏هايى از داورى‏ هاى آن بزرگوار در زمان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و روزگار خلافتش سخن به ميان رفته است. بخش سيزدهم: كرامت‏ هاى امام على عليه السلام. در اين بخش، نمونه‏ هايى از قدرت معنوى، ولايت تكوينى و جلوه‏ هاى خليفةُ اللهىِ آن امامِ انسان‏ها آمده است؛ نمونه ‏هايى مانند: اجابت شدن دعاهاى ايشان، سخن گفتن ايشان از ناپيداها و ناديده‏ها (اخبار مَغيبات) و .... بخش چهاردهم: مهرورزى به امام على عليه السلام. متون گزارش شده در اين بخش، نشان مى ‏دهند كه دوست داشتن على عليه السلام، دوستى با خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله بوده، واجب و عبادت ونعمت است و ريسمان محكم الهى و بهترين عمل و سرلوحه اعمالِ مؤمنان است. بخش پانزدهم: دشمنى با امام على عليه السلام. متون احاديث معتبر فريقين، در اين بخش، نشان‏ دهنده آن اند كه دشمنان على عليه السلام، از رحمت الهى به دورند و هلاكت آنان، قطعى است ودشمن داشتنِ او، نشانِ نفاق، فسق و شقاوت است. بخش شانزدهم: ياران و كارگزاران امام على عليه السلام. در اين بخش، خواننده، با شرح حال و چگونگى شخصيتِ شمارى از ياران و كارگزاران امير مؤمنان، به اجمال، آشنا مى‏ شود. موضع امام عليه السلام در برابر اصحاب و كارگزارانش، تأمّل ‏برانگيز و درس ‏آموز است.

مشخصات کلی
مؤلف محمد محمدی ری شهری
موضوع حدیث
انتشارات دار الحدیث
زبان فارسی
تعداد صفحه 896
شابک 9789644934483
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
 • گزیده دانشنامه امیر المومنین علیه السلام
 • 60000 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • گزیده دانشنامه امیر المومنین علیه السلام
 • 60000 تومان
محصولات مرتبط