فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
ابتدایی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

2727 آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان و سادوک

2727 آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان و سادوک مؤلف: دکتر فرهاد شاملو، دکتر علیرضا حاج سیدجوادی مجموعه کتاب‏های روانپزشکی کاپلان و سادوک از معتبرترین نوشته‏های مربوط به این علماند و جایگاه ویژهای در آموزش روانپزشکی را به خود اختصاص دادهاند. کتاب دستنامۀ روانپزشکی کاپلان و سادوک (Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatry) یکی از مفیدترین و مختصرترین این مجموعه است که بهدرستی بهعنوان مرجع آموزشی دانشجویان پزشکی در ایران تعیین شده‏است. با توجه به مرجع بودن کتاب حاضر در آزمونهای دورۀ پزشکی و پیشکارورزی و دستیاری روانپزشکی و نیاز داوطلبان به مجموعهای از سوالات که به عنوان کمکدرسی به آنان در درک مطالب کمک کند، این کتاب بر اساس چاپ پنجم کتاب دستنامه تکمیل شده و در قالب 2727 آزمون ارائه شده است که در واقع چاپ دوم کتاب 2121 آزمون دستنامۀ کاپلان و سادوک است.
قیمت: 20000 تومان
قیمت برای شما: 16000 تومان
از همین مؤلف

2727 آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان و سادوک مؤلف: دکتر فرهاد شاملو، دکتر علیرضا حاج سیدجوادی مجموعه کتاب‏های روانپزشکی کاپلان و سادوک از معتبرترین نوشته‏های مربوط به این علماند و جایگاه ویژهای در آموزش روانپزشکی را به خود اختصاص دادهاند. کتاب دستنامۀ روانپزشکی کاپلان و سادوک (Kaplan & Sadock’s pocket handbook of psychiatry) یکی از مفیدترین و مختصرترین این مجموعه است که بهدرستی بهعنوان مرجع آموزشی دانشجویان پزشکی در ایران تعیین شده‏است. با توجه به مرجع بودن کتاب حاضر در آزمونهای دورۀ پزشکی و پیشکارورزی و دستیاری روانپزشکی و نیاز داوطلبان به مجموعهای از سوالات که به عنوان کمکدرسی به آنان در درک مطالب کمک کند، این کتاب بر اساس چاپ پنجم کتاب دستنامه تکمیل شده و در قالب 2727 آزمون ارائه شده است که در واقع چاپ دوم کتاب 2121 آزمون دستنامۀ کاپلان و سادوک است.

مشخصات کلی
مؤلف دکتر فرهاد شاملو، دکتر علیرضا حاج سیدجوادی
موضوع پزشکی، روان پزشکی
انتشارات ارجمند
زبان فارسی
تعداد صفحه 400
شابک 9786002002891
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
  • 2727 آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان و سادوک
  • 16000 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • 2727 آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی کاپلان و سادوک
  • 16000 تومان
محصولات مرتبط