محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2018

آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2018 مولفان: وینی کومار- ابوالعباس- جان آستر بامقدمه و نظارت: دکتر مسلم بهادری ترجمه: دکتر شیرین طراز جمشیدی، دکتر ندا کردونی خوزستانی، دکتر مرضیه قادری ویراستار: دکتر امین رضوانی همدانی
قیمت: 80,000 تومان
قیمت برای شما: 80,000 تومان
از همین مؤلف

آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2018 مولفان: وینی کومار- ابوالعباس- جان آستر بامقدمه و نظارت: دکتر مسلم بهادری ترجمه: دکتر شیرین طراز جمشیدی، دکتر ندا کردونی خوزستانی، دکتر مرضیه قادری ویراستار: دکتر امین رضوانی همدانی

مشخصات کلی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2018
  • 80,000 تومان
  • آسیب شناسی پایه (عمومی) رابینز 2018
  • 80,000 تومان