محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)

مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدريس) (کد کتاب: 47) مؤلف: دکتر حسن شعبانی ** شرح : اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم روش تدريس است، براي دانشجويان رشته‌هاي علوم تربيتي و رشته‌هاي دبيري در مقطع كارشناسي تدوين شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مسئولان آموزش و پرورش و كساني كه به ‌نحوي با تدريس و آموزش سروكار دارند نيز از آن بهره‌مند شوند. ** چكيده : در فرایند فعالیتهای آموزشی، معلمان و مدیران مدارس عناصر اصلی و کلیدی تحول نیروی انسانی محسوب می‌شوند. بنابراین باید از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشند. معلمانی کارآمد و اثربخش‌اند که با نظریه‌ها، مبانی، اصول و روشهای تعلیم و تربیت آشنا باشند، و با بینشی هنرمندانه و اقتضایی محیطی را فراهم سازند که به جای انتقال اطلاعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، شایستگی، خودکنترلی، و خودتحولی را در دانش‌آموزان تقویت کنند تا آنها بتوانند شخصاً معمار تعلیم و تربیت خود باشند. طراحان و مجریان برنامه‌های درسی نیز باید باور کنند که در عصر انفجار اطلاعات معلمان تنها منبع و انتقال‌دهنده دانش و معرفت علمی نیستند. عوامل زیادی در انتقال دانش و شکل‌گیری اندیشه نسل جوان مؤثرند. بنابراین آنها باید طراح، مدیر و جهت‌دهنده فعالیتهای آموزشی باشند. نقش آنها باید سازمان‌دهی، راهنمایی و تسهیل‌گری فعالیتهای آموزش باشد نه صرفاً انتقال اطلاعات و دانش علمی. براساس چنین باوری بود که سالها پیش تصمیم به نگارش و تألیف کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی گرفته شد. این کتاب در سال 1382 پس از یک دهه انتشار به دو جلد تحت عنوان: مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول)، مهارتهای آموزشی (جلد دوم) که از نظر محتوا وجوه مشترکی نیز داشتند چاپ و ارائه بازار گردید. استقبال خوب همکاران و دانشجویان سبب شد دوباره با نگاهی نو به سازمان‌دهی و ویرایش آن پرداخته شود. در بازنگری جدید مطالب مشترک و تكراري دو کتاب کاملاً حذف و جلد اول با عنوان مهارتهای آموزشی و پرورشي (روشها و فنون تدریس) چاپ شده است، و جلد دوم نيز با عنوان مهارتهای آموزشی و پرورشي (نظريه‌ها و الگوهاي تدریس) پس از بازنگري تجديد چاپ خواهد شد. جلد اول شامل سه بخش و یازده فصل است که این فصول کاملاً بازنگری و بازنویسی شده و مطالبی در حوزه یادگیریهای الکترونیک به آن افزوده شده است. ** فهرست : -پیشگفتار -بخش اول: مبانی نظری تدریس ـ­ یادگیری - فصل اول: مبانی نظری یادگیری - فصل دوم: مبانی نظری تدریس - فصل سوم: ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش -بخش دوم: مدیریت و طراحی فعالیتهای آموزشی -فصل چهارم: مدیریت کلاس درس -فصل پنجم: هدفهای آموزشی و منابع تعیین آنها -فصل ششم: طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن -فصل هفتم: روش تنظیم برنامه‌های درسی ترمی و روزانه -بخش سوم: اجرای فعالیتهای آموزشی (روشها و فنون تدریس) -فصل هشتم: روشهای تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم -فصل نهم: روشهای تدریس مبتنی بر تعامل -فصل دهم: روشهای تدریس مسئله‌محور -فصل یازدهم: روشهای آموزش انفرادی -منابع -واژه‌نامه فارسی ـ­ انگلیسی ** در ابتدای هر فصل سؤالاتی برای مشخص کردن اهداف آن و در پایان هر فصل چکیده فصل و خود را بیازمایید آمده است. ** چاپ بیست و چهارم ویراست 3 و با تجدید نظر اساسی
قیمت: -
قیمت برای شما: -
از همین مؤلف

مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدريس) (کد کتاب: 47) مؤلف: دکتر حسن شعبانی ** شرح : اين كتاب كه دربرگيرنده مفاهيم روش تدريس است، براي دانشجويان رشته‌هاي علوم تربيتي و رشته‌هاي دبيري در مقطع كارشناسي تدوين شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، مسئولان آموزش و پرورش و كساني كه به ‌نحوي با تدريس و آموزش سروكار دارند نيز از آن بهره‌مند شوند. ** چكيده : در فرایند فعالیتهای آموزشی، معلمان و مدیران مدارس عناصر اصلی و کلیدی تحول نیروی انسانی محسوب می‌شوند. بنابراین باید از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشند. معلمانی کارآمد و اثربخش‌اند که با نظریه‌ها، مبانی، اصول و روشهای تعلیم و تربیت آشنا باشند، و با بینشی هنرمندانه و اقتضایی محیطی را فراهم سازند که به جای انتقال اطلاعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، شایستگی، خودکنترلی، و خودتحولی را در دانش‌آموزان تقویت کنند تا آنها بتوانند شخصاً معمار تعلیم و تربیت خود باشند. طراحان و مجریان برنامه‌های درسی نیز باید باور کنند که در عصر انفجار اطلاعات معلمان تنها منبع و انتقال‌دهنده دانش و معرفت علمی نیستند. عوامل زیادی در انتقال دانش و شکل‌گیری اندیشه نسل جوان مؤثرند. بنابراین آنها باید طراح، مدیر و جهت‌دهنده فعالیتهای آموزشی باشند. نقش آنها باید سازمان‌دهی، راهنمایی و تسهیل‌گری فعالیتهای آموزش باشد نه صرفاً انتقال اطلاعات و دانش علمی. براساس چنین باوری بود که سالها پیش تصمیم به نگارش و تألیف کتاب مهارتهای آموزشی و پرورشی گرفته شد. این کتاب در سال 1382 پس از یک دهه انتشار به دو جلد تحت عنوان: مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول)، مهارتهای آموزشی (جلد دوم) که از نظر محتوا وجوه مشترکی نیز داشتند چاپ و ارائه بازار گردید. استقبال خوب همکاران و دانشجویان سبب شد دوباره با نگاهی نو به سازمان‌دهی و ویرایش آن پرداخته شود. در بازنگری جدید مطالب مشترک و تكراري دو کتاب کاملاً حذف و جلد اول با عنوان مهارتهای آموزشی و پرورشي (روشها و فنون تدریس) چاپ شده است، و جلد دوم نيز با عنوان مهارتهای آموزشی و پرورشي (نظريه‌ها و الگوهاي تدریس) پس از بازنگري تجديد چاپ خواهد شد. جلد اول شامل سه بخش و یازده فصل است که این فصول کاملاً بازنگری و بازنویسی شده و مطالبی در حوزه یادگیریهای الکترونیک به آن افزوده شده است. ** فهرست : -پیشگفتار -بخش اول: مبانی نظری تدریس ـ­ یادگیری - فصل اول: مبانی نظری یادگیری - فصل دوم: مبانی نظری تدریس - فصل سوم: ارتباط و نقش آن در فرایند آموزش -بخش دوم: مدیریت و طراحی فعالیتهای آموزشی -فصل چهارم: مدیریت کلاس درس -فصل پنجم: هدفهای آموزشی و منابع تعیین آنها -فصل ششم: طراحی آموزشی و مراحل تحلیل و تنظیم آن -فصل هفتم: روش تنظیم برنامه‌های درسی ترمی و روزانه -بخش سوم: اجرای فعالیتهای آموزشی (روشها و فنون تدریس) -فصل هشتم: روشهای تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم -فصل نهم: روشهای تدریس مبتنی بر تعامل -فصل دهم: روشهای تدریس مسئله‌محور -فصل یازدهم: روشهای آموزش انفرادی -منابع -واژه‌نامه فارسی ـ­ انگلیسی ** در ابتدای هر فصل سؤالاتی برای مشخص کردن اهداف آن و در پایان هر فصل چکیده فصل و خود را بیازمایید آمده است. ** چاپ بیست و چهارم ویراست 3 و با تجدید نظر اساسی

مشخصات کلی
انتشارات سمت
تعداد صفحه 476
زبان فارسی
سال انتشار 1396 ش
شابک 9789645306227
شمارگان 16000
قطع کتاب وزیری
مؤلف دکتر حسن شعبانی
مترجم -
موضوع تربیت و علوم اجتماعی
نوبت چاپ 30
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)
  • 42,000 تومان
  • مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)
  • 42,000 تومان