محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

زندگی پس از مرگ، منازل الاخره

0% of 100
زندگی پس از مرگ ، منازل الاخره مؤلف: مرحوم شیخ عباس قمی همراه با زندگی نامه مؤلف منازل الاخره تحلیلی است بر سرنوشت انسان، به هنگام مرگ و بعد از آن که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) نگاشته شده است. برخی مباحث کتاب عبارت اند از: مرگ، سوال و جواب قبر، منازل مختلف قیامت، سنجش اعمال و عذاب جهنم. فصل اول: مرگ فصل دوم: قبر فصل سوم: برزخ فصل چهارم: قیامت فصل پنجم: یبرون آمدن از قبر فصل ششم: میزان فصل هفتم: حسابرسی فصل هشتم: پرونده فصل نهم: صراط خاتمه: عذاب جهنم خلاصه ای از کتاب: مرگ پایان زندگانی انسان نیست، بلکه آغاز مرحله ای جدید از زندگانی اوست. مرگ دروازه ای گشوده به سوی حیات آخرت است. مرگ پاسخگویی به دعوت ناگزیر خدای هستی بخش، در انتقال از سرای فانی و ناپایدار، به منزلگاهی باقی و پاینده است. مرگ سفری نزدیک به دیار جاودانگی است. مرگ برای انسانی که دل به خدا داده و با ایمان و یاد قیامت، عمل صالح را ره توشه سفر آخرت خویش قرار داده است، شادمانی و آسایش و بازگشتی خجسته به سوی بهشت برین است. مرگ برای او بشارتی به نعمت های جاودانه است. مرگ برای او بالاترین شادمانی است. مرگ پلی برای عبور دادن مؤمن از شداید و ناگواری ها به سوی بهشت بیکرانه و نعمت های همیشگی است. مرگ برای مؤمن، چونان کندن جامه ای چرکین و پوشیدن لباسی فاخر به جای آن، چونان باز کردن بندها، شکستن زنجیرها و سوار گشتن بر رام ترین مرکب ها، چونان انتقال از منزلی ویران و وحشت زا به سرایی ایمن و مأنوس است. مردن برای مؤمن همچون بوییدن بهترین و دلپذیرترین رایحه ها است، از کثرت خوبی این بو خوابی آرام به سراغش می آید و همه درد و رنج هایش پایان می پذیرد. مردن برای مؤمنی که زاد سفر برگرفته و به حق آماده مرگ شده، نافع تر از دوایی است که دردمندی برای معالجه خویش استعمال می کند، آری! اگر آنان نعمت هایی را که مرگ سبب وصول به آنها است می شناختند، آن را طلب می کردند و دوستش می داشتند بیشتر از آنکه انسان عاقل دور اندیش، برای دفع آفت ها و جلب سلامت ها، دارو را می طلبد و دوست می دارد. مردن برای مؤمن چونان وارد شدن به حمّامی است که آخرین باقیمانده کثافتِ معاصی را از جان او می زداید و آلودگی گناهان را از پیکره هستی او پاک می کند.
قیمت: 40,000 تومان
قیمت برای شما: 36,000 تومان
از همین مؤلف

زندگی پس از مرگ ، منازل الاخره مؤلف: مرحوم شیخ عباس قمی همراه با زندگی نامه مؤلف منازل الاخره تحلیلی است بر سرنوشت انسان، به هنگام مرگ و بعد از آن که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) نگاشته شده است. برخی مباحث کتاب عبارت اند از: مرگ، سوال و جواب قبر، منازل مختلف قیامت، سنجش اعمال و عذاب جهنم. فصل اول: مرگ فصل دوم: قبر فصل سوم: برزخ فصل چهارم: قیامت فصل پنجم: یبرون آمدن از قبر فصل ششم: میزان فصل هفتم: حسابرسی فصل هشتم: پرونده فصل نهم: صراط خاتمه: عذاب جهنم خلاصه ای از کتاب: مرگ پایان زندگانی انسان نیست، بلکه آغاز مرحله ای جدید از زندگانی اوست. مرگ دروازه ای گشوده به سوی حیات آخرت است. مرگ پاسخگویی به دعوت ناگزیر خدای هستی بخش، در انتقال از سرای فانی و ناپایدار، به منزلگاهی باقی و پاینده است. مرگ سفری نزدیک به دیار جاودانگی است. مرگ برای انسانی که دل به خدا داده و با ایمان و یاد قیامت، عمل صالح را ره توشه سفر آخرت خویش قرار داده است، شادمانی و آسایش و بازگشتی خجسته به سوی بهشت برین است. مرگ برای او بشارتی به نعمت های جاودانه است. مرگ برای او بالاترین شادمانی است. مرگ پلی برای عبور دادن مؤمن از شداید و ناگواری ها به سوی بهشت بیکرانه و نعمت های همیشگی است. مرگ برای مؤمن، چونان کندن جامه ای چرکین و پوشیدن لباسی فاخر به جای آن، چونان باز کردن بندها، شکستن زنجیرها و سوار گشتن بر رام ترین مرکب ها، چونان انتقال از منزلی ویران و وحشت زا به سرایی ایمن و مأنوس است. مردن برای مؤمن همچون بوییدن بهترین و دلپذیرترین رایحه ها است، از کثرت خوبی این بو خوابی آرام به سراغش می آید و همه درد و رنج هایش پایان می پذیرد. مردن برای مؤمنی که زاد سفر برگرفته و به حق آماده مرگ شده، نافع تر از دوایی است که دردمندی برای معالجه خویش استعمال می کند، آری! اگر آنان نعمت هایی را که مرگ سبب وصول به آنها است می شناختند، آن را طلب می کردند و دوستش می داشتند بیشتر از آنکه انسان عاقل دور اندیش، برای دفع آفت ها و جلب سلامت ها، دارو را می طلبد و دوست می دارد. مردن برای مؤمن چونان وارد شدن به حمّامی است که آخرین باقیمانده کثافتِ معاصی را از جان او می زداید و آلودگی گناهان را از پیکره هستی او پاک می کند.

مشخصات کلی
انتشارات كتاب جمکران
تعداد صفحه 240
زبان فارسی
شابک 9789646705197
قطع کتاب رقعی
مؤلف مرحوم شیخ عباس قمی
موضوع عمومی
نوع جلد شومیز
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • زندگی پس از مرگ، منازل الاخره
  • 36,000 تومان
  • زندگی پس از مرگ، منازل الاخره
  • 36,000 تومان
به این محصول رای دهید.
? / 5