فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
نرم افزار
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

تشنه دانش

تشنه دانش,, راهنمای دانش پژوهی بر اساس زیست نامه علامه حسن زاده آملی,, نویسنده: سید مرتضی حسینی کمال آبادی,, در حوزه علمیه دانش های متعدد، در هر سال تحصیلی یکی پس از دیگری به دانش پژوه رو می آورد. طلبه اگر با مدیریت و تفکر سازمان یافته با این رشته ها برخورد نکند و از این شاخه به آن شاخه بپرد، صرفا با برخی اطلاعات عمومی و ناقص، در هیچ عرصه ای از تحصیل، تدریس، تحقیق و تبلیغ موفق نخواهد بود,, در این وادی کسانی موفق می شوند که از توان مدیریتی بالا برخوردار باشند و یا این که این توان را به دست بیاورند، و تا آنجا به تقویت این بعد بپردازند که به یک نظام واره فکری مدیریتی، نایل شوند، و بتوانند جریان های علمی را که به سمت آنها می آید، تحت کنترل داشته باشند. دانستنی است که صرف درس خواندن زیاد، ما را به مقصود نمی رساند، بلکه موفقیت وقتی حاصل می شود که این تلاش ها ی بی وقفه در یک نظام فکری به سوی هدف، مدیریت شوند,, کتاب حاضر می کوشد تا با بهره گیری از زندگی نامه علامه حسن زاده آملی مدظله دانش پژوه را با بنیان های مدیریت علوم دینی آشنا کند,,
قیمت: 20000 تومان
قیمت برای شما: 20000 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - هلی برن از پشت میز
  • هلی برن از پشت میز
  • 9350 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - 101Illustrated Everyday Idioms
  • 101Illustrated Everyday Idioms
  • 6300 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - جوان و آرامش روان، مشکلات مشاوره و درمانگری با نگرش اسلامی
  • جوان و آرامش روان، مشکلات مشاوره و درمانگری با نگرش اسلامی
  • 4050 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - نبرد هیولاها 6 - اپوس پرنده ی آتش
  • نبرد هیولاها 6 - اپوس پرنده ی آتش
  • 4500 تومان

تشنه دانش,, راهنمای دانش پژوهی بر اساس زیست نامه علامه حسن زاده آملی,, نویسنده: سید مرتضی حسینی کمال آبادی,, در حوزه علمیه دانش های متعدد، در هر سال تحصیلی یکی پس از دیگری به دانش پژوه رو می آورد. طلبه اگر با مدیریت و تفکر سازمان یافته با این رشته ها برخورد نکند و از این شاخه به آن شاخه بپرد، صرفا با برخی اطلاعات عمومی و ناقص، در هیچ عرصه ای از تحصیل، تدریس، تحقیق و تبلیغ موفق نخواهد بود,, در این وادی کسانی موفق می شوند که از توان مدیریتی بالا برخوردار باشند و یا این که این توان را به دست بیاورند، و تا آنجا به تقویت این بعد بپردازند که به یک نظام واره فکری مدیریتی، نایل شوند، و بتوانند جریان های علمی را که به سمت آنها می آید، تحت کنترل داشته باشند. دانستنی است که صرف درس خواندن زیاد، ما را به مقصود نمی رساند، بلکه موفقیت وقتی حاصل می شود که این تلاش ها ی بی وقفه در یک نظام فکری به سوی هدف، مدیریت شوند,, کتاب حاضر می کوشد تا با بهره گیری از زندگی نامه علامه حسن زاده آملی مدظله دانش پژوه را با بنیان های مدیریت علوم دینی آشنا کند,,

مشخصات کلی
  • تشنه دانش
  • 20000 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
محصولات مرتبط