فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
دبیرستان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد سطح تحلیل فردی

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد سطح تحلیل فردی,, مولف : عباس شفیعی,, رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که به‌بررسی و مطالعه رفتار در سازمان می‌پردازد. در این اثر، رهیافت‌های اسلامی در حوزه رفتارسازمانی (سطح تحلیل فردی) بررسی شده و الگوهای دینی در هریک از حوزه‌های فرعی تدوین و معرفی شده است. این‌تحقيق‌يك پژوهش نظري است‌كه از نظر روش توصيفي ـ تحليلي و از نظر هدف، اكتشافي است؛ از حيث روش تحليل، از نوع تحقيـقات تحلـيل محتـوا (ناظر بر شيـوه اجتهادي) اسـت. متغـیرهای رفـتارفـردی دربرگیرنده متغیرهای مستقل همچون ارزش، شاکله، ادراک، انگیزش، عواطف و هیجانات، تصمیم‌گیری فردی و نگرش است که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته یعنی رفتارهای بهنجار و نابهنجار در محیط سازمان بررسی می‌شود؛ مدل مفهومی در اینجا مدلی سیستمی است، خصوصیات شخصیتی؛ ارزش‌ها، چارچوب احساسی ذاتی؛ و نگرش‌های اولیه از جمله ورودی‌های فردی رفتاری است؛ ادراک و انگیزش، احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری فردی به عنوان عناصر فرایندی،‌ نگرش‌های شغلی و رفتار بهنجار و نابهنجار به عنوان عناصر بروندادی تلقی می‌شوند.
قیمت: 8300 تومان
قیمت برای شما: 7470 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - در رویای بابل
 • در رویای بابل
 • 14400 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - بیماریهای داخلی ORDER
 • بیماریهای داخلی ORDER
 • 49500 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - محاکمات جزائیه مواضیع جزائیه مختلفه
 • محاکمات جزائیه مواضیع جزائیه مختلفه
 • 42000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - روانشناسی اجتماعی برای پرستاران
 • روانشناسی اجتماعی برای پرستاران
 • 7500 تومان

درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد سطح تحلیل فردی,, مولف : عباس شفیعی,, رفتار سازمانی بارویکرد اسلامی، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که به‌بررسی و مطالعه رفتار در سازمان می‌پردازد. در این اثر، رهیافت‌های اسلامی در حوزه رفتارسازمانی (سطح تحلیل فردی) بررسی شده و الگوهای دینی در هریک از حوزه‌های فرعی تدوین و معرفی شده است. این‌تحقيق‌يك پژوهش نظري است‌كه از نظر روش توصيفي ـ تحليلي و از نظر هدف، اكتشافي است؛ از حيث روش تحليل، از نوع تحقيـقات تحلـيل محتـوا (ناظر بر شيـوه اجتهادي) اسـت. متغـیرهای رفـتارفـردی دربرگیرنده متغیرهای مستقل همچون ارزش، شاکله، ادراک، انگیزش، عواطف و هیجانات، تصمیم‌گیری فردی و نگرش است که تأثیر آنها بر متغیرهای وابسته یعنی رفتارهای بهنجار و نابهنجار در محیط سازمان بررسی می‌شود؛ مدل مفهومی در اینجا مدلی سیستمی است، خصوصیات شخصیتی؛ ارزش‌ها، چارچوب احساسی ذاتی؛ و نگرش‌های اولیه از جمله ورودی‌های فردی رفتاری است؛ ادراک و انگیزش، احساسات و عواطف و تصمیم‌گیری فردی به عنوان عناصر فرایندی،‌ نگرش‌های شغلی و رفتار بهنجار و نابهنجار به عنوان عناصر بروندادی تلقی می‌شوند.

مشخصات کلی
 • درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد سطح تحلیل فردی
 • 7470 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • درآمدی بر رفتار سازمانی با رویکرد سطح تحلیل فردی
 • 7470 تومان
محصولات مرتبط