فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
آموزشی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

قطعات تفکر

قطعات تفکر,, مؤلف: امیل سیوران,, مترجم: بهمن خلیقی,, «قطعات سیوران» در پی تعریف موقعیت های انسانی اند، ولی این تعاریف کامل نیستند. آن ها «محدود، ناقص و ناکافی اند.» ابهام و ایجاز این قطعات آن هارا به عصاره شعر نزدیک می کند. لحن سیوران همیشه شخصی و عاطفی است، حتی زمانی که از انتزاعی ترین مسائل سخن می گوید.
قیمت: 5900 تومان
قیمت برای شما: 4700 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - یک شب فاصله
 • یک شب فاصله
 • 20700 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - نردبان جادویی برای رسیدن به موفقیت
 • نردبان جادویی برای رسیدن به موفقیت
 • 8100 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - منتخب مفاتیح الجنان
 • منتخب مفاتیح الجنان
 • 13500 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - سیر تا پیاز زبان فارسی (3) انسانی - گاج
 • سیر تا پیاز زبان فارسی (3) انسانی - گاج
 • 17600 تومان

قطعات تفکر,, مؤلف: امیل سیوران,, مترجم: بهمن خلیقی,, «قطعات سیوران» در پی تعریف موقعیت های انسانی اند، ولی این تعاریف کامل نیستند. آن ها «محدود، ناقص و ناکافی اند.» ابهام و ایجاز این قطعات آن هارا به عصاره شعر نزدیک می کند. لحن سیوران همیشه شخصی و عاطفی است، حتی زمانی که از انتزاعی ترین مسائل سخن می گوید.

مشخصات کلی
 • قطعات تفکر
 • 4700 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • قطعات تفکر
 • 4700 تومان
محصولات مرتبط