فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
دبیرستان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

نام آوران فرهنگ ۳ - فلسفه ی کامو

نام آوران فرهنگ ۳ - فلسفه ی کامو,, مولف: ریچارد کمبر,, مترجم: خشایار دیهیمی,, هدف این مجموعه آشناکردن خوانندگان با مهمترین فیلسوفان ومسایل فلسفی از آغاز تاامروز است ومهمتر و فراتر از آن ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی. این کتاب ها میخواهند شوق خواندن فکرکردن و آموختن را برانگیزند وهراسی راکه خوانندگان معمولا از فلسفه دارند برطرف کنند و نشان دهند فلسفه آنگونه که تاکنون به ما القا شده است دانشی انتزاعی و تجریدی نیست که فقط به کار پر ابهت کردن کلام و مرعوب کردن مخاطبان بیاید بلکه دانشی ست که به کار زندگی و پاسخ دادن به اساسی ترین سوالات بشری می آید.
قیمت: 11000 تومان
قیمت برای شما: 8800 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - راهنمای آزمایشگاهی برای رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
 • راهنمای آزمایشگاهی برای رشد و تکامل حرکتی در طول عمر
 • 6650 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - نخستین شهرهای فلات ایران (جلد اول)
 • نخستین شهرهای فلات ایران (جلد اول)
 • 5700 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - موضوع عقد و مورد معامله
 • موضوع عقد و مورد معامله
 • 6960 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - دیوان الحنین فی ذکری الطاهرین فی رثاء النبی الاکرم (جلد 1)
 • دیوان الحنین فی ذکری الطاهرین فی رثاء النبی الاکرم (جلد 1)
 • 8000 تومان

نام آوران فرهنگ ۳ - فلسفه ی کامو,, مولف: ریچارد کمبر,, مترجم: خشایار دیهیمی,, هدف این مجموعه آشناکردن خوانندگان با مهمترین فیلسوفان ومسایل فلسفی از آغاز تاامروز است ومهمتر و فراتر از آن ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی. این کتاب ها میخواهند شوق خواندن فکرکردن و آموختن را برانگیزند وهراسی راکه خوانندگان معمولا از فلسفه دارند برطرف کنند و نشان دهند فلسفه آنگونه که تاکنون به ما القا شده است دانشی انتزاعی و تجریدی نیست که فقط به کار پر ابهت کردن کلام و مرعوب کردن مخاطبان بیاید بلکه دانشی ست که به کار زندگی و پاسخ دادن به اساسی ترین سوالات بشری می آید.

مشخصات کلی
 • نام آوران فرهنگ ۳ - فلسفه ی کامو
 • 8800 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • نام آوران فرهنگ ۳ - فلسفه ی کامو
 • 8800 تومان
محصولات مرتبط