فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
کمک آموزشی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه),, گروه مؤلفان: عباس شفیعی - ابوطالب خدمتی - علی آقا پیروز,, زیر نظر:‌ دکتر حسن میرزایی اهرنجاتی,, در اين کتاب مطالعه رفتار سازمانی در سطح گروهی با توجه به رويکرد اسلامی در چهار بخش کلي انجام شده است: در بخش رفتار گروه، بررسی های انجام شده شامل ديدگاه‌های علمی و اسلامی راجع به شکل گيری گروه و کارکردهای آن، انواع گروه‌ها، پويايی گروهی و تحليل مؤلف های آن، تصميم گيری گروهی و چگونگی آن در عصر رسول خدا(ص) و متغيرهای ساختاري است.,, در بخش ارتباطات سازمانی، الگوهای ارتباطات انسانی در اسلام و شيوه‌های ارتباطی آن مطرح و انواع ارتباطات در گزاره های اسلامی و ارتباطات سازمانی بررسی شده است، همچنين مدل اسلامی مربوط به آن تدوين شده است. در بحث قدرت، کلياتی درباره مفهوم قدرت و دو نوع عمده آن؛ يعنی قدرت سازمانی و شخصی طرح گرديده و قدرت اخلاقی به عنوان قدرت برتر و مورد تأکيد معصومين(ع) معرفی شده است. مؤلفه های مهم اين قدرت تقوا و پرهيزگاری، رفق و مدارا، محبت و الفت، دفع بدی با خوبی و سعه صدر است.,, در بخش تعارض، تحليلهاي درباره اختلاف نظر، تعارض رفتاری، تضاد و رقابت انجام پذيرفته و رهيافتهای اسلامی ناظر به هر کدام بررسی شده است.,,
قیمت: 4950 تومان
قیمت برای شما: 3960 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - فلسفه مالکیت فکری
 • فلسفه مالکیت فکری
 • 15200 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - Iranian Woman in discourses of Returning to the Origin
 • Iranian Woman in discourses of Returning to the Origin
 • 6300 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - مجموعه اشعار شمس لنگرودی
 • مجموعه اشعار شمس لنگرودی
 • 49500 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - ترجمه و شرح دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد 3)
 • ترجمه و شرح دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی (جلد 3)
 • 26500 تومان

رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه),, گروه مؤلفان: عباس شفیعی - ابوطالب خدمتی - علی آقا پیروز,, زیر نظر:‌ دکتر حسن میرزایی اهرنجاتی,, در اين کتاب مطالعه رفتار سازمانی در سطح گروهی با توجه به رويکرد اسلامی در چهار بخش کلي انجام شده است: در بخش رفتار گروه، بررسی های انجام شده شامل ديدگاه‌های علمی و اسلامی راجع به شکل گيری گروه و کارکردهای آن، انواع گروه‌ها، پويايی گروهی و تحليل مؤلف های آن، تصميم گيری گروهی و چگونگی آن در عصر رسول خدا(ص) و متغيرهای ساختاري است.,, در بخش ارتباطات سازمانی، الگوهای ارتباطات انسانی در اسلام و شيوه‌های ارتباطی آن مطرح و انواع ارتباطات در گزاره های اسلامی و ارتباطات سازمانی بررسی شده است، همچنين مدل اسلامی مربوط به آن تدوين شده است. در بحث قدرت، کلياتی درباره مفهوم قدرت و دو نوع عمده آن؛ يعنی قدرت سازمانی و شخصی طرح گرديده و قدرت اخلاقی به عنوان قدرت برتر و مورد تأکيد معصومين(ع) معرفی شده است. مؤلفه های مهم اين قدرت تقوا و پرهيزگاری، رفق و مدارا، محبت و الفت، دفع بدی با خوبی و سعه صدر است.,, در بخش تعارض، تحليلهاي درباره اختلاف نظر، تعارض رفتاری، تضاد و رقابت انجام پذيرفته و رهيافتهای اسلامی ناظر به هر کدام بررسی شده است.,,

مشخصات کلی
 • رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)
 • 3960 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی (سطح گروه)
 • 3960 تومان
محصولات مرتبط