فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
متوسطه
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

سبک رهبری امام خمینی قدس سره

سبک رهبری امام خمینی قدس سره,, مؤلف: عباس شفیعی,, رهبری الهی و حكيمانه امام خمينی(ره) پديده‌ای بود كه نظريه‌پردازان جهان معاصر را مسحور خود ساخت. بررسی شخصيت، زندگی و سيره رهبری آن فرزانه، می تواند الگوی رهبران و مديران مسلمان در سطح كلان و خرد باشد. در اين كتاب مفاهيم رهبری و واژگانی چون مديريت، رهبری، سبك رهبری و سبك‌شناسی رهبری امام خمينی بررسی شده است.,, در اين مجموعه رويكرد امام راحل به رهبری و نيز ويژگی های الگوی رهبری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و رهبری از منظر ايشان در خدمتگزاری، برادری، ايثارگری، بصيرت‌دهی خلاصه شده است، با اين رويكرد، رهبر،‌ خدمتگزار، برادر، ايثارگر و بصير معرفی گرديده است.,, در ادامه «مدل مديريت بر قلوب» به عنوان الگوی رهبری ايشان شناخته شده كه دارای عناصری همچون «انگيزه الهی»، «تكليف‌مداری» و «مردم‌داری» است. در پايان،‌ مباحث ويژه مديريت و رهبری امام خمينيی(ره) در دو موضوع: مديريت و رهبری امام خمينی از نگاه برخی رهبران و مديران و نيز تحليل سبك رهبری امام خمينی در مسائل مختلف سازمانی و فراسازمانی مطالعه و بررسی شده است.,,
قیمت: 3000 تومان
قیمت برای شما: 2400 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته مکانیک خودرو
 • 7600 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - باورهایی از معاد (1) - سلسله پژوهش های اعتقادی (45)
 • باورهایی از معاد (1) - سلسله پژوهش های اعتقادی (45)
 • 3145 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - رفتارهای تو 3 - باشه انجامش می دم!
 • رفتارهای تو 3 - باشه انجامش می دم!
 • 2700 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی
 • انگلیسی برای دانشجویان رشته دندانپزشکی
 • 15675 تومان

سبک رهبری امام خمینی قدس سره,, مؤلف: عباس شفیعی,, رهبری الهی و حكيمانه امام خمينی(ره) پديده‌ای بود كه نظريه‌پردازان جهان معاصر را مسحور خود ساخت. بررسی شخصيت، زندگی و سيره رهبری آن فرزانه، می تواند الگوی رهبران و مديران مسلمان در سطح كلان و خرد باشد. در اين كتاب مفاهيم رهبری و واژگانی چون مديريت، رهبری، سبك رهبری و سبك‌شناسی رهبری امام خمينی بررسی شده است.,, در اين مجموعه رويكرد امام راحل به رهبری و نيز ويژگی های الگوی رهبری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و رهبری از منظر ايشان در خدمتگزاری، برادری، ايثارگری، بصيرت‌دهی خلاصه شده است، با اين رويكرد، رهبر،‌ خدمتگزار، برادر، ايثارگر و بصير معرفی گرديده است.,, در ادامه «مدل مديريت بر قلوب» به عنوان الگوی رهبری ايشان شناخته شده كه دارای عناصری همچون «انگيزه الهی»، «تكليف‌مداری» و «مردم‌داری» است. در پايان،‌ مباحث ويژه مديريت و رهبری امام خمينيی(ره) در دو موضوع: مديريت و رهبری امام خمينی از نگاه برخی رهبران و مديران و نيز تحليل سبك رهبری امام خمينی در مسائل مختلف سازمانی و فراسازمانی مطالعه و بررسی شده است.,,

مشخصات کلی
 • سبک رهبری امام خمینی قدس سره
 • 2400 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • سبک رهبری امام خمینی قدس سره
 • 2400 تومان
محصولات مرتبط