فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
متوسطه
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

بررسی و تبیین مبانی معرفت شناختی تئوری های سازمان

بررسی و تبیین مبانی معرفت شناختی تئوری های سازمان,, مؤلف: ابوالفضل گائینی,, در اين اثر سعی شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشری بازشناسی شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسی مديريت اسلامی به عنوان پيش‌فرض مهم برای ورود به دانش مديريت اسلامی پرداخته و آبشخور‌های معرفتی ای را كه اين دانش از آن تغذيه می نمايد، شناسانده گردد، تا هم توجيهی معقول برای چنين دانشی فراهم آيد و هم مبادی و لوازم منطقی برای ورود به اين دانش شناسايی گردد. اين كتاب توانسته است بر اين نكته تأكيد ورزد كه مديريت همچون تمامی شاخه‌های علوم انسانی متأثر از مبادی و مبانی خاص معرفتی است و تحت تأثير آن مبانی، روش و منابع نيز معين می گردد. در حال حاضر منبع و روش هر دو محكوم نوعی معرفت‌شناسی حس‌گرايانه شده به گونه‌ای كه باعث گرديده از ديگر روش‌ها و منابع معرفتی آگاهانه عدول نمايد. آنچه معرفت‌شناسی دينی در اختيار می گذارد، علاوه بر تأييد برخی كاربرد روش ها و منابع معرفتی ديگر، با شكستن نگرش انحصارگرايانه آنها، روش‌ها و منابع ديگری را فراروي امر پژوهش قرار می دهد.استفاده از منابع وحی، بديل ديگری است كه معرفت‌شناسی دينی ارائه می دهد و مديريت اسلامی با تأثيرپذيری از اين نوع معرفت‌شناسی، بسطی ديگر در موضوعات و روش‌های خود پيدا مي‌كند.,,
قیمت: 2900 تومان
قیمت برای شما: 2320 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - حسابداری پیشرفته (2)
 • حسابداری پیشرفته (2)
 • 11700 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - العداله و المساواه دروس من فکر الامام الخمینی (1)
 • العداله و المساواه دروس من فکر الامام الخمینی (1)
 • 18000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - طراحی انبارهای اقلام اساسی و ضروری با رویکرد پدافند غیرعامل
 • طراحی انبارهای اقلام اساسی و ضروری با رویکرد پدافند غیرعامل
 • 15000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - فن القراءه - اقرا ترتقی
 • فن القراءه - اقرا ترتقی
 • 28000 تومان

بررسی و تبیین مبانی معرفت شناختی تئوری های سازمان,, مؤلف: ابوالفضل گائینی,, در اين اثر سعی شده تا جايگاه علم مديريت در بين معارف بشری بازشناسی شود و سپس به تبيين معرفت‌شناسی مديريت اسلامی به عنوان پيش‌فرض مهم برای ورود به دانش مديريت اسلامی پرداخته و آبشخور‌های معرفتی ای را كه اين دانش از آن تغذيه می نمايد، شناسانده گردد، تا هم توجيهی معقول برای چنين دانشی فراهم آيد و هم مبادی و لوازم منطقی برای ورود به اين دانش شناسايی گردد. اين كتاب توانسته است بر اين نكته تأكيد ورزد كه مديريت همچون تمامی شاخه‌های علوم انسانی متأثر از مبادی و مبانی خاص معرفتی است و تحت تأثير آن مبانی، روش و منابع نيز معين می گردد. در حال حاضر منبع و روش هر دو محكوم نوعی معرفت‌شناسی حس‌گرايانه شده به گونه‌ای كه باعث گرديده از ديگر روش‌ها و منابع معرفتی آگاهانه عدول نمايد. آنچه معرفت‌شناسی دينی در اختيار می گذارد، علاوه بر تأييد برخی كاربرد روش ها و منابع معرفتی ديگر، با شكستن نگرش انحصارگرايانه آنها، روش‌ها و منابع ديگری را فراروي امر پژوهش قرار می دهد.استفاده از منابع وحی، بديل ديگری است كه معرفت‌شناسی دينی ارائه می دهد و مديريت اسلامی با تأثيرپذيری از اين نوع معرفت‌شناسی، بسطی ديگر در موضوعات و روش‌های خود پيدا مي‌كند.,,

مشخصات کلی
 • بررسی و تبیین مبانی معرفت شناختی تئوری های سازمان
 • 2320 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • بررسی و تبیین مبانی معرفت شناختی تئوری های سازمان
 • 2320 تومان
محصولات مرتبط