فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
ابتدایی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد,, مؤلف: رسول عباسی,, سئوال اساسی كه در اين اثر به آن پاسخ داده شده عبارت است از: مديريت اثر بخش مسجد دارای چه عوامل و عناصری است و ارتباط بين اين عناصر از چه الگويی پيروی می كند؟ در اين نوشتار به منظور تدوين الگوی تحقيق از مطالعه منابع دينی ـ اسلامی خصوصا آيات و روايات، منابع علم مديريت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی دين، مديريت اسلامی، منابع فقهی مسجد، بررسی تطبيقی در حوزه مطالعات سازمان‌های داوطبانه و سازمان‌های دينی و فنونی همچون مصاحبه اكتشافی، مشاهده و نظرخواهی دلفی از متخصصان استفاده شده است. يازده بعد در اين الگو در پنج حوزه ورودی، فرآيند، خروجی، پيامد خروجی و عناصر محيطی شناسايی شدند. ابعاد ورودی عبارتند از شايستگی های امام مسجد، شايستگی هاي فعالان، شايستگی های جماعت و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرآيند، بعد اقدامات و حوزه خروجی ها، تنوع و كيفيت برنامه‌ها و خدمات را شامل مي‌شوند. جذب حداكثري و ملجأيت مسجد، حوزه پيامد خروجي را تشكيل می دهند. عناصر محيطی نيز در برگيرنده سازمان‌های محيطی و بافت محلی می باشند. در ساخت مدل تحليلی از روش مفهوم‌سازی عملی مجزا استفاده شده است يعنی هر بعد اصلی در ابتدا به چند مؤلفه و سپس هر مؤلفه به چند شاخص تجزيه می شود.,,
قیمت: 4400 تومان
قیمت برای شما: 3960 تومان
از همین مؤلف

الگوی مدیریت اثر بخش مسجد,, مؤلف: رسول عباسی,, سئوال اساسی كه در اين اثر به آن پاسخ داده شده عبارت است از: مديريت اثر بخش مسجد دارای چه عوامل و عناصری است و ارتباط بين اين عناصر از چه الگويی پيروی می كند؟ در اين نوشتار به منظور تدوين الگوی تحقيق از مطالعه منابع دينی ـ اسلامی خصوصا آيات و روايات، منابع علم مديريت، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی دين، مديريت اسلامی، منابع فقهی مسجد، بررسی تطبيقی در حوزه مطالعات سازمان‌های داوطبانه و سازمان‌های دينی و فنونی همچون مصاحبه اكتشافی، مشاهده و نظرخواهی دلفی از متخصصان استفاده شده است. يازده بعد در اين الگو در پنج حوزه ورودی، فرآيند، خروجی، پيامد خروجی و عناصر محيطی شناسايی شدند. ابعاد ورودی عبارتند از شايستگی های امام مسجد، شايستگی هاي فعالان، شايستگی های جماعت و منابع (منابع مالی، مادی و اطلاعات). حوزه فرآيند، بعد اقدامات و حوزه خروجی ها، تنوع و كيفيت برنامه‌ها و خدمات را شامل مي‌شوند. جذب حداكثري و ملجأيت مسجد، حوزه پيامد خروجي را تشكيل می دهند. عناصر محيطی نيز در برگيرنده سازمان‌های محيطی و بافت محلی می باشند. در ساخت مدل تحليلی از روش مفهوم‌سازی عملی مجزا استفاده شده است يعنی هر بعد اصلی در ابتدا به چند مؤلفه و سپس هر مؤلفه به چند شاخص تجزيه می شود.,,

مشخصات کلی
مؤلف رسول عباسی
موضوع مدیریت
انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زبان فارسی
تعداد صفحه 220
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری
  • الگوی مدیریت اثر بخش مسجد
  • 3960 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
  • الگوی مدیریت اثر بخش مسجد
  • 3960 تومان
محصولات مرتبط