فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
آموزشی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

آفات مدیران

آفات مدیران,, عبدالرحمن آغازی,, مدیریت دارای جایگاه حساس و مهمی است و کسانی که مناصب مدیریتی را بعهده میگیرند لازم است خودرا از آسیب های مختلف در حیطه رفتار سازمانی و کارکردهای مدیریتی و انواع عیوبی که ممکن است هر مدیری را مبتلا کند بر حذر دارند.,, بی شک قرآن و احادیث معصومین منابع غنی و پرباری هستند که می توان در شناسایی اینگونه آفات از آنها یاری گرفت و این تحقیق در پی انجام این مهم است.
قیمت: 3500 تومان
قیمت برای شما: 2800 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - ماه خدا (2 جلدی)
 • ماه خدا (2 جلدی)
 • 27000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - مجمع البیان فی تفسیر القرآن (10 جلدی)
 • مجمع البیان فی تفسیر القرآن (10 جلدی)
 • 243750 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - تضاریس الوجع العراقی
 • تضاریس الوجع العراقی
 • 37800 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - شرح قانون التنفیذ رقم 45 لسنه 1980
 • شرح قانون التنفیذ رقم 45 لسنه 1980
 • 98000 تومان

آفات مدیران,, عبدالرحمن آغازی,, مدیریت دارای جایگاه حساس و مهمی است و کسانی که مناصب مدیریتی را بعهده میگیرند لازم است خودرا از آسیب های مختلف در حیطه رفتار سازمانی و کارکردهای مدیریتی و انواع عیوبی که ممکن است هر مدیری را مبتلا کند بر حذر دارند.,, بی شک قرآن و احادیث معصومین منابع غنی و پرباری هستند که می توان در شناسایی اینگونه آفات از آنها یاری گرفت و این تحقیق در پی انجام این مهم است.

مشخصات کلی
 • آفات مدیران
 • 2800 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • آفات مدیران
 • 2800 تومان
محصولات مرتبط