فروشگاه کتاب قاصدک با تخفیف حداکثر
ابتدایی
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

جنایت جردن

جنایت جردن,, مؤلف: علیرضا محمودی,, وسط این‌ همه کتاب که می‌ شد یه‌ جوری با سلیقه متوسط به‌ هم ربطشون داد، کتابی دیدم با این عنوان: نقد عقل مدرن. این دیگه خیلی نوبر بود. کتاب رو باز کردم. ,, تو صفحه عنوان کسی با خطی درهم و برهم نوشته بود: «با این که من رو دوست نداری، من حالم از تو به ‌هم نمی‌ خوره.» امضای نوشته مربوط به پری‌ نامی بود. زمانه جاهل جوونی ما، برای فرستادن کتاب به دوست یا عشق، سعی می‌ شد از کلمات آبرومندی استفاده بشه. تاریخ امضا مال پاییز پنج سال پیش بود. کتاب رو بستم. تو این خر تو خری فقط کم بود پای یه آدم دیگه به این پرونده باز بشه.
قیمت: 9500 تومان
قیمت برای شما: 8550 تومان
همزمان با شما
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - المالیه العامه
 • المالیه العامه
 • 98000 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - فی المراوده الفکریه بین الاسلام و الغرب
 • فی المراوده الفکریه بین الاسلام و الغرب
 • 34200 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - دروس فی الفقه الاستدلالی (جلد 3)
 • دروس فی الفقه الاستدلالی (جلد 3)
 • 1680 تومان
فروشگاه آنلاین کتاب قاصدک - خرید انلاین کتب عربی فارسی انگلیسی و ... - المدرسه القرآنیه
 • المدرسه القرآنیه
 • 16000 تومان

جنایت جردن,, مؤلف: علیرضا محمودی,, وسط این‌ همه کتاب که می‌ شد یه‌ جوری با سلیقه متوسط به‌ هم ربطشون داد، کتابی دیدم با این عنوان: نقد عقل مدرن. این دیگه خیلی نوبر بود. کتاب رو باز کردم. ,, تو صفحه عنوان کسی با خطی درهم و برهم نوشته بود: «با این که من رو دوست نداری، من حالم از تو به ‌هم نمی‌ خوره.» امضای نوشته مربوط به پری‌ نامی بود. زمانه جاهل جوونی ما، برای فرستادن کتاب به دوست یا عشق، سعی می‌ شد از کلمات آبرومندی استفاده بشه. تاریخ امضا مال پاییز پنج سال پیش بود. کتاب رو بستم. تو این خر تو خری فقط کم بود پای یه آدم دیگه به این پرونده باز بشه.

مشخصات کلی
 • جنایت جردن
 • 8550 تومان
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.
 • جنایت جردن
 • 8550 تومان
محصولات مرتبط